Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Geschil tussen Albert Heijn en haar franchisenemers

Fort Advocaten treedt op namens vrijwel alle franchisenemers van Albert Heijn en hun vereniging. Albert Heijn is een supermarktformule, onderdeel van Ahold Delhaize en marktleider in Nederland met ook vestigingen in België en Duitsland.

Tussen deze partijen is kortgezegd in geschil op welke wijze de jaarlijkse financiële afrekening zou moeten plaatsvinden. Eind december 2014 hebben de franchisenemers een procedure geïnitieerd. In deze procedure stellen de franchisenemers onder andere dat hun franchisegever op een onjuiste manier kosten doorberekend en dat de franchisenemers tegen de afspraak in niet laat meedelen in opbrengsten en andere voordelen  die de franchisegever mede door inspanningen van de franchisenemers verkrijgt van derden. Belangrijke vorderingen zijn verklaringen voor recht over de wijze van afrekenen en inzage in bescheiden van de franchisegever ter controle van het voorgaande. In eerste aanleg zijn de vorderingen van de franchisenemers afgewezen. De rechtbank heeft in haar vonnis opgemerkt dat zij de door de franchisenemers gestelde afspraken niet duidelijk kan terugvinden in de franchiseovereenkomsten maar dat dit niet betekent dat de besproken eisen ‘aan de onderhandelingstafel’ niet legitiem zouden kunnen zijn. De rechtbank heeft partijen dan ook opgeroepen op om hun geschilpunten via onderhandelingen tot een oplossing te brengen.

Onder de franchisenemers leeft de overtuiging dat hun argumenten en belangen onvoldoende zijn gehoord en gezien door de rechtbank en het vonnis op veel punten onvoldoende gemotiveerd is. Om die reden en omdat een oplossing conform de oproep van de rechtbank nog niet is gevonden, zien de franchisenemers en hun vereniging zich genoodzaakt om het geschil ter beoordeling voor te leggen aan het Gerechtshof.