Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Herfinanciering? Neem een NRVT taxateur

Het NRVT kwaliteitswaarborg

De taxatie van vastgoed voor bijvoorbeeld een herfinanciering is altijd een heikel punt. De ene taxateur is de andere niet en is de taxateur van de bank wel te vertrouwen?

Sinds 1 januari 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) van start gegaan. Het NRVT registreert gekwalificeerde taxateurs. Het kent een eigen gedragscode, beroepsregels en tuchtrecht. De organisatie probeert zo bij te dragen aan het maatschappelijke belang van goede taxaties van vastgoed.

“Door toezicht op het naleven van de regels en reglementen en het toepassen van tuchtrecht ontstaat voor opdrachtgevers de noodzakelijke zekerheid over de kwaliteit van de geregistreerde taxateur.” Aldus Karel Schiffer, voorzitter van de Centrale Raad van het NRVT. “Tegen de achtergrond van de grote financiële en maatschappelijke betekenis van taxaties voor alle daarbij belanghebbende partijen, is deze kwaliteitswaarborg van groot publiek belang.”

NVB positief over de NRVT

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft zich hier ook positief over uitgelaten en verwacht dat toezichthouders erop zullen aansturen dat het NRVT in de toekomst algemeen gebruikt zal worden.  De uniforme regelgeving en de handhaving hiervan door toezicht en een centraal tuchtstelsel biedt banken zekerheid over de kwaliteit van de betrokken vastgoedtaxateur.

Conclusie NRVT

Ieder jaar wordt vastgoed gewaardeerd met een totale geschatte waarde van ruim 500 miljard euro. Het is een goede zaak dat deze waarderingen nu objectief en onafhankelijk tot stand kunnen komen en worden uitgevoerd door in het NVRT geregistreerde en gekwalificeerde taxateurs, die handelen op basis van erkende regels en richtlijnen. Ik raad dan ook iedereen aan om bij taxatie van vastgoed voor bijvoorbeeld een herfinanciering gebruik te maken van een NRVT taxateur.

 

Derk van Geel is de schrijver van dit blog
Derk van Geel is advocaat en partner binnen de sectie insolventierecht. Derk is breed opgeleid maar vooral gespecialiseerd in het faillissementsrecht. Zo treedt Derk vaak op als curator in faillissementen. Derk staat daarnaast vele bedrijven en particulieren bij die vaak ongevraagd met een faillissement te maken krijgen, of dit willen voorkomen.

 

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.