Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Het coronavirus: wat betekent dat voor onze dienstverlening aan u?

Het coronavirus (COVID-19) heeft inmiddels een grote invloed op ons dagelijks leven en vraagt van veel organisaties momenteel het uiterste op het gebied van handelingssnelheid, flexibiliteit en samenwerking. Het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus vraagt een gezamenlijke inzet van de hele maatschappij. Ook wij volgen de berichtgeving en de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM op de voet.

Wij informeren u via deze weg over de maatregelen die wij hebben genomen om de risico’s van deze uitbraak te verminderen en te zorgen dat onze dienstverlening aan u blijft verlopen zoals u van ons gewend bent:

 • Geen onderbreking in onze dienstverlening
  Alle medewerkers van FORT werken in principe gedurende in ieder geval een periode van 3 weken thuis. Werkzaamheden waarvoor aanwezigheid op ons kantoor toch noodzakelijk is worden uitgevoerd met een minimale bezetting en onder strikte regels. Gedurende deze tijd zullen cliënten geen onderbreking van de dienstverlening ervaren, aangezien ons hele team volledig is toegerust om op afstand te werken. U merkt hier in de praktijk dus vrijwel niks van.
 • Overleggen en vergaderingen online via Microsoft Teams
  Al onze overleggen en vergaderingen (intern en extern) worden zoveel mogelijk op afstand via Microsoft Teams gedaan, of verplaatst als dit echt geen optie is.
 • Rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges gesloten
  Vanaf dinsdag 17 maart 2020 sluiten de rechtbanken, gerechtshoven en speciale colleges. Alleen urgente zaken gaan door. De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt op dit moment of schriftelijke procedures wel doorgang kunnen vinden en zo ja, op welke wijze. Onze advocaten houden u op de hoogte en nemen hierover indien nodig contact met u op. Zie ook www.rechspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/laatste-informatie-mbt-uitbraak-coronavirus.
 • Seminars en bijeenkomsten uitgesteld
  Seminars en bijeenkomsten met grotere groepen zijn geannuleerd t/m 6 april en zijn, voor zover mogelijk, verplaatst naar een latere datum. We houden u over onze evenementen op de hoogte en volgen hier de adviezen van de RIVM.
 • Geen bezoek aan evenementen in binnen- en buitenland
  Evenementen in binnen- en buitenland worden door onze medewerkers niet bezocht zolang de adviezen van het RIVM gelden.
 • Aandacht voor adviezen m.b.t. hygiëne en sociaal contact 
  Wij wijzen onze collega’s regelmatig op de geldende adviezen van het RIVM op het gebied van bijvoorbeeld hygiëne en sociaal contact en vragen hen om hier ook buiten het werk bewust mee om te gaan.

Bij nieuwe ontwikkelingen, adviezen van het RIVM of veranderingen in bovenstaande maatregelen die gevolgen hebben voor uw organisatie, zullen wij u actief informeren. Diegenen onder u die direct geraakt zijn of worden door het virus, wensen wij heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Heeft u vragen over dit bericht, onze maatregelen of over hoe wij uw organisatie kunnen helpen in deze tijden? Neem contact op met uw contactpersoon, of bel 020 – 6645111.