Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Het GO-C krediet voor hotels

Het GO-C krediet voor hotels

3 november 2020, door Derk van Geel

Eén van de overheidsmaatregelen om de economie te stutten is het vergemakkelijken van het krijgen van krediet bij de bank. Dat kan nodig zijn om de liquiditeitspositie te verbeteren of om investeringen te doen, ter voorkoming van een faillissement. Ook hotels komen voor dit krediet in aanmerking. Hoe dat werkt, leest u in dit artikel.

Wat is een GO-C krediet?

Een GO-C krediet is een reguliere lening die je krijgt bij de bank. De kredietnemer sluit een financieringsovereenkomst met de bank; je leent geld en dat moet terugbetaald worden. Het is dus geen subsidie.

Het bijzondere is, dat het GO-C krediet onderdeel is van de Garantie Ondernemersfinanciering (GO). Daarin is nu een speciale corona module opgenomen, vandaar GO-C.

Wat zijn de bijzonderheden?

Een GO-C krediet kent de volgende bijzonderheden:

  • maximale looptijd: 6 jaar;
  • minimaal EUR 1.5 miljoen en maximaal EUR 150 miljoen;
  • er is een staatsgarantie voor 90% voor MKB-leningen.

Het feit dat de Staat garant staat, betekent niet dat er geen zekerheden hoeven te worden verschaft. Dat moet ook gewoon gebeuren, volgens de reguliere kredietverlening. Vanwege de staatsgarantie kan een bank nu echter een krediet verlenen, dat bij de normale toetsingskaders zou worden afgewezen omdat het risico dan te hoog is.

Wanneer kom je in aanmerking voor een GO-C krediet?

Er gelden belangrijke criteria ten aanzien van de onderneming en het bestedingsdoel. Dat zijn vooral:

  • alleen Nederlandse ondernemingen komen in aanmerking, met substantiële activiteiten in Nederland;
  • het bedrijf moet in de kern gezond zijn en alleen door corona in de problemen zijn gekomen;
  • er moeten goede rentabiliteits-/ en continuïteitsperspectieven zijn;
  • er moet nieuw geld in het bedrijf vloeien (herfinanciering kan dus niet);
  • er mag geen bovenmatig kapitaal zijn onttrokken in de afgelopen 12 maanden;
  • je kunt er alleen liquiditeitstekort vanwege corona mee financieren.

Als je aan deze criteria voldoet (en dit uit documentatie blijkt) kan je hiervoor in aanmerking komen.

Toepassing voor hotels

De exploiterende hotelier maakt goede kans hiervoor in aanmerking te komen. In de regel zal de hotelier, die in de kern een gezond bedrijf heeft, voldoen aan de criteria. Een dergelijk krediet zou dus kunnen worden gebruikt om een ‘skeletbegroting’ te financieren. Zo kunt u de zware tijden overleven en als de maatregelen zijn opgeheven waardoor de bezetting weer normaliseert, ontstaat er meer omzet en winst, waaruit het krediet kan worden afgelost. Ook een reorganisatieplan, waar kosten aan zitten (zoals een crediteurenakkoord, afvloeien van personeel of andere saneringsinvesteringen) kunnen op deze manier worden gefinancierd.

Toch is het belangrijk te bedenken of een GO-C krediet de beste optie is. Een krediet moet worden terugbetaald. Dat betekent dat de toekomstige winsten moeten worden aangewend om dit krediet af te betalen. Er moet ook rente worden betaald. Er zitten dus absoluut nadelen aan het GO-C krediet. Beoordeel dus goed, of dit voor uw bedrijf de oplossing biedt.

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.