Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Indeplaatsstelling

De definitie van indeplaatstelling is de volgende: “De omstandigheid waarbij een persoon aan wie een bedrijf wordt overgedragen ook de huurder wordt van de bedrijfsruimte. De (oude) huurder kan bij de kantonrechter vorderen dat hij gemachtigd wordt om de nieuwe huurder in zijn plaats als huurder te stellen.”

Bij de overdracht van een bedrijf heeft de huurder van het pand waar het bedrijf in zit, vaak is dat de ondernemer zelf, er belang bij dat de huurovereenkomst over kan gaan naar de nieuwe eigenaar. Dit is het proces van indeplaatsstelling. Dit is wettelijk geregeld en kan worden afgedwongen via de rechter wanneer de verhuurder niet wil meewerken aan een indeplaatsstelling. De rechter kan de huurder van een 290-bedrijfsruimte machtigen om de nieuwe huurder in zijn plaats te stellen. Bij een indeplaatsstelling moet de huidige huurder een zwaarwichtig belang hebben bij de overdracht van zijn onderneming en de nieuwe huurder moet voldoende (financiële) waarborgen bieden.

Specialist indeplaatsstelling

Helma Sengers is gespecialiseerd in het adviseren over en het opstellen van indeplaatsstelling overeenkomsten. Zij is advocaat vastgoedrecht en heeft uitgebreide kennis op het gebied van koop en verkoop van vastgoed, appartementsrechten en erfdienstbaarheden. Helma heeft zich toegelegd op het adviseren en procederen over huur- en koopovereenkomsten, waaronder opzegging van huurovereenkomst wegens renovatie, huurprijsgeschillen of non-conformiteit.

Verschillen tussen indeplaatstelling en contractsovername

Bij een indeplaatsstelling is het belangrijk om te realiseren dat er grote verschillen zijn met een reguliere contractsovername. Een greep uit die verschillen staat hieronder beschreven:

Indeplaatsstelling

  • Medewerking van de verhuurder is niet nodig
  • Er is geen akte vereist tussen overdrager en overnemer
  • Kan alleen als er sprake is van overdracht van het bedrijf in het gehuurde
  • Kan alleen bij een zwaarwichtig belang van de huurder
  • Een machtiging van de rechter kan de toestemming van de verhuurder vervangen.

Contractsovername

  • Medewerking van alle contractspartijen is nodig;
  • Er is een akte vereist tussen overdrager en overnemer;
  • Is mogelijk zonder overdracht van het bedrijf in het gehuurde;
  • Een zwaarwichtig belang is niet noodzakelijk;
  • Er is geen machtiging van de rechter nodig.