Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Een kritische blik op de relatie met uw bank

De relatie met uw bank bepaalt in grote mate de ruimte die u krijgt om te ondernemen. Het helpt als u weet welke mogelijkheden er zijn om minder afhankelijk te zijn van uw bank. Om u daarbij te helpen organiseren Fort Advocaten en FBM Financieel Bedrijfsadvies de kennissessie “Een kritische blik op de relatie met uw bank”.

Tijdens deze bijeenkomst zullen wij aan de hand van praktijkvoorbeelden ingaan op de juridische aspecten van Bijzonder Beheer en wat u kunt doen als de bank haar voorwaarden eenzijdig aanpast.

Daarnaast geven wij u praktisch inzicht in de mogelijkheden van alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals stapel- en groeifinancieringen.

Wij organiseren de kennissessie ‘Een kritische blik op de relatie met uw bank’ op twee data, op twee verschillende locaties:
op 29 juni a.s. in Amsterdam en op 5 oktober in Nieuwegein, beide data van 14.30 – 18.00 uur.

U bent van harte welkom om bij één van de sessies aanwezig te zijn.