Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Mijn werknemer wil een AOW-gat voorkomen. Wat te doen?

Mijn werknemer wil een AOW-gat voorkomen. Wat te doen?

Met ingang van 1 januari 2013 wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs verhoogd. In 2013 geldt dat het recht op een AOW-uitkering ontstaat bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar plus 1 maand. Die leeftijd zal de komende jaren verder oplopen. Over 10 jaar zal een AOW-leeftijd gelden van 67 jaar, en als het aan het kabinet Rutte/Samsom ligt zelfs al eerder.

In de praktijk staat in veel arbeidsovereenkomsten (en CAO’s) opgenomen dat de arbeidsovereenkomst automatisch (zonder opzegging of een andere beëindigingshandeling) eindigt op het moment dat de werknemer de leeftijd 65 jaar bereikt. Dat sloot tot 1 januari 2013 naadloos aan op de leeftijd waarop het recht op een AOW-uitkering ontstond.

Werknemers die in 2013 65 jaar worden – en waarvan de arbeidsovereenkomst bepaalt dat die van rechtswege eindigt op 65-jarige leeftijd – worden dus geconfronteerd met een AOW-gat van één maand. Hoe daar mee om te gaan?

Pas het pensioenontslagbeding aan!
Een bepaling in de arbeidsovereenkomst (of CAO) waarin staat dat de arbeidsovereenkomst ten einde komt op de leeftijd van 65 jaar is vanaf 1 januari 2013 in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid.

Indien de werkgever een beroep doet op een dergelijke bepaling – die dus in strijd is met de wet – kan de werknemer zich beroepen op de vernietigbaarheid van het ontslag (en loopt de arbeidsovereenkomst gewoon door). De werkgever doet er dus goed aan dergelijke bepalingen – in overleg met de werknemer – aan te passen, ook voor werknemers die nog ruim voor hun pensioen zitten. Zo’n beëindigingsbepaling kan bijvoorbeeld als volgt worden geformuleerd:

“De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval, zonder dat daartoe opzegging of een andere beëindigingshandeling is vereist, op de dag waarop werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.”

Daarmee is ook het AOW-gat gedicht.

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd
Wat nu indien een werknemer graag na zijn AOW-gerechtigde leeftijd wil doorwerken? Daarover in de volgende blog meer.