Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Moet de OR advies worden gevraagd bij een doorstart?

Dit is de vraag die speelde in een rechtszaak over de doorstart van DA Drogisten. Op 29 december 2015 is DA failliet verklaard. Dezelfde dag heeft de curator de onderneming verkocht in het kader van een doorstart. Daarbij is een deel van de werkgelegenheid behouden (maar dus ook een deel verloren).

De OR wilde meepraten
De OR van DA kon zich daar niet mee verenigen en is naar de Ondernemingskamer gestapt omdat zij vond dat de OR had moeten worden geraadpleegd door de curator. De doorstart is volgens de OR namelijk een overdracht van de zeggenschap en beëindiging van de onderneming. Op grond van artikel 25 WOR had de curator de ondernemingsraad dan om advies moeten vragen. Ook bij faillissement en een doorstart door de curator.

Helaas, zegt de OK
De Ondernemingskamer (OK) is het daar niet meer eens. Hoewel de wet daar onduidelijk over is, gaat de OK er toch van uit dat het adviesrecht bedoeld is voor de situatie dat de onderneming niet failliet is. Het adviesrecht zou volgens de OK ook geen zin hebben omdat de curator zich daar niet door hoeft te laten leiden. De curator heeft een andere, wettelijke taak dan het belang van de onderneming. De curator zal het belang van de werknemers wel laten meewegen maar dit zal niet het primaire doel zijn. Ook vindt de OK dat niet denkbaar is dat de curator door de WOR kan worden gefrustreerd bij de uitoefening van zijn taak, door aan de OR bepaalde bevoegdheden toe te kennen.

Conclusie
De OR hoeft niet in te stemmen met een doorstart. Het is en blijft de curator die daarover zelfstandig beslist. De OK geeft nog wel mee, dat de curator er over het algemeen goed aan doet de OR te informeren en te betrekken. Een verplichting is dit niet.

 

 

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.