Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Nieuwe wettelijke betalingstermijnen per 16 maart 2013

Wanbetalers, in nette bewoordingen ook wel ‘dubieuze debiteuren’ genoemd, kunnen ervoor zorgen dat bedrijven in ernstige financiële problemen komen. Zeker in deze crisistijden kunnen wanbetalers zo soms zelfs een faillissement veroorzaken. Dat is voornamelijk het geval bij kleinere bedrijven, die niet de (financiële) mogelijkheden hebben wanbetalers aan te pakken.

Het Europees Parlement is daarom jarenlang aan het werk geweest om uniforme wettelijke maximale betalingstermijnen binnen de Europese Unie door te voeren. Dit heeft erin geresulteerd dat de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven en bij overeenkomsten tussen bedrijven en overheden ook in de Nederlandse wet zijn vastgelegd.

Vanaf 16 maart 2013 zijn de nieuwe maximale betalingstermijnen als volgt.

Bedrijven onderling:
• Als er contractueel niets is geregeld, moet de factuur uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur worden betaald.
• In een contract kan worden afgesproken dat een betalingstermijn van maximaal 60 dagen geldt.
• Een betalingstermijn langer dan 60 dagen kan alleen worden afgesproken als dit niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de schuldeiser.

Bedrijven en overheid:
Uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet deze door de overheid worden voldaan.

Indien de debiteur niet of te laat betaalt, wordt het onder de nieuwe regeling gemakkelijker om incassokosten in rekening te brengen. Als daarover contractueel niets is afgesproken, bedragen de incassokosten voortaan een percentage van de rekening (met een minimum van 40 euro). Bovenop dit percentage mag de wettelijke rente in rekening worden gebracht.

De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die worden gesloten op of na 16 maart 2013.
Let erop dat u uw eventuele algemene voorwaarden hier op afstemt.

Berth Brouwer is partner en is gespecialiseerd in corporate litigation, geschillenbeslechting en collectieve acties. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.