Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Miljardenclaim ABN AMRO om renteswaps

Amsterdam, 26 juni 2015 – Stichting Renteswapschadeclaim start een collectieve procedure (massaclaim) tegen ABN AMRO Bank. ABN AMRO Bank verkocht voor 9 miljard aan renteswaps aan particulieren en het niet-professioneel MKB en voor een soortgelijk bedrag ook aan het grootbedrijf.
Bij vernietiging of ontbinding van de renteswaps dient ABN AMRO vanwege de gedaalde euriborrente vanaf 2008 jaarlijks gemiddeld 3% rente terug te betalen. Dit komt neer op een schade van ruim 4 miljard.

ABN AMRO Bank verkocht in de periode 2005 – 2011 nagenoeg alleen leningen met renteswaps. Renteswaps zijn complexe financiële producten en zouden de bedrijven moeten beschermen tegen stijgende rente. Maar de ABN AMRO verhoogde tussentijds op grote schaal de renteopslag waardoor ondernemers werden geconfronteerd met fors hogere maandlasten. De stichting stelt namens haar klanten dat MKB-ondernemers nooit renteswapovereenkomsten zouden hebben gesloten als zij een juiste voorstelling van zaken hadden gehad. De stichting wordt hierin gesteund door de recente rechtsspraak, waaronder het vonnis van 17 juni 2015 van de Rechtbank Amsterdam, waarin gesteld wordt dat de renteopslagen onverschuldigd zijn betaald. Eerder dit jaar dagvaardde de stichting al collectief 111 Rabobanken vanwege renteswaps.

Mr Pieter Lijesen, voorzitter van de Stichting Renteswapschadeclaim: ”Na de Rabobank gaan we nu ook ABN AMRO collectief dagvaarden vanwege de onrechtmatige verkoop van renteswaps. Hiertoe hebben wij ABN AMRO een ultimatum gesteld dat 24 juli 2015 afloopt. De gevolgen voor de bank zijn verstrekkend. Want ABN AMRO moet nu met het oog op de beursgang in de prospectus openheid van zaken gaan geven. Wij beseffen dat de positie van de ABN AMRO behoorlijk kwetsbaar is. De ABN AMRO kan zich niet zoals de Rabobank blijven verschuilen achter het argument dat het om bedrijfsgevoelige informatie gaat, en dat juichen wij van harte toe”.

Over Stichting Renteswapschadeclaim

Stichting Renteswapschadeclaim komt op voor gedupeerden Nederlandse MKB-ers met een renteswapcontract bij Rabobank, ING Bank of ABN AMRO Bank. En voor buitenlandse ondernemers die een renteswapcontract afsloten bij de Rabobank in Noord Amerika. www.interestrateswap.com  of Duitse ondernemers die een renteswap afsloten bij Deutsche Bank of Rabobank. www.zinsswap.com

De advocaat van de stichting is mr Berth Brouwer van Fort Advocaten in Amsterdam. Hij adviseerde de afgelopen jaren vele ondernemingen die geconfronteerd zijn met de negatieve gevolgen van afgesloten renteswaps.


Over FORT

Fort Advocaten (FORT) is gevestigd aan het Amsterdamse Vondelpark. De advocaten van FORT procederen en adviseren cliënten op het gebied van het Arbeidsrecht, Bestuursrecht, Faillissementsrecht, Huurrecht, Ondernemingsrecht en Vastgoedrecht. Door een intensieve samenwerking en een multidisciplinaire aanpak leveren we meer dan de som der delen voor onze cliënten. FORT Advocaten is een naamloze vennootschap. Het dagelijkse bestuur van FORT wordt momenteel gevormd door Terry Steffens en Pieter Twaalfhoven ondersteund door de kantoordirecteur Carolien Bonsma. Voor meer informatie: www.fortadvocaten.nl.