Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Overleg met Bijzonder Beheer van de bank

Overleg met Bijzonder Beheer

Bijzonder beheer is veel in het nieuws. En meestal niet al te positief. Zie bijvoorbeeld: http://www.ftm.nl/column/bankiers-van-bijzonder-beheer-ze-bedoelen-het-goed/. Ook is de AFM een onderzoek gestart naar de praktijken bij deze afdeling bij banken. De uitkomsten worden verwacht in april 2015.

Moeilijke gesprekken met Bijzonder Beheer

Veel gesprekken tussen ondernemers en dossierbehandelaars van de afdeling Bijzonder Beheer van de bank verlopen moeizaam. Op zichzelf is dat niet gek; er is immers iets aan de hand.

Maar ook de communicatie verloopt vaak stroef. Dat kan verschillende redenen hebben. Eén van de belangrijkste is dat de gesprekspartners niet precies weten wat ze aan elkaar hebben. De bank heeft een duidelijke visie maar wil zien dat de ondernemer betrouwbaar is en zijn zaakjes op orde heeft.

De ondernemer aan de andere kant van de tafel wil het liefst zo snel mogelijk weer weg en is niet gewend dat de bank zich ineens zo intensief bemoeit met het bedrijf.

De gesprekken met de bank zijn echter enorm belangrijk voor de toekomst van het bedrijf. Er is veel aan gelegen dat het gesprek goed verloopt en er een stap voorwaarts wordt gemaakt.

Adviezen voor overleg met Bijzonder Beheer

Hieronder daarom een aantal tips om het gesprek makkelijker te laten verlopen en doelmatiger overleg met Bijzonder Beheer.

  1. Ben een betrouwbare gesprekspartner. Dat wil zeggen: kom op tijd, kom afspraken na en doe geen beloftes die niet waargemaakt kunnen worden. Zorg ook voor betrouwbare cijfers; ga niet creatief boekhouden. De bank moet vertrouwen hebben in de ondernemer aan wie het krediet is verleend.
  1. Zorg voor een goede voorbereiding en laat dat zien. Plan een bespreking met uw adviseur en bereid de onderwerpen gezamenlijk voor. Parate kennis van de cijfers, het bedrijf, de knelpunten laten zien dat u weet waar u mee bezig bent.
  1. Vraag de bank om een agenda van de onderwerpen en vraag wie namens de bank aanwezig zijn. Dat geeft u meer inzicht in het te voeren gesprek.
  1. Stel niet te ambitieuze doelen; voorzichtigheid is belangrijk. Het heeft geen zin de bank een te rooskleurig beeld te schetsen. De kans is groot dat u het doel niet haalt en binnen de kortste keren weer bij de bank aan tafel zit. Nu staat u wel 1-0 achter.
  1. Heb oog voor de belangen van de bank. Zorg voor een goede analyse van de positie van de bank. Wanneer u begrijpt waar de mogelijke knelpunten van de bank zitten, dan bent u beter in staat een gezamenlijke oplossing aan te dragen. De kans is groot dat u met een beter plan komt. Het gaat immers om uw bedrijf.
  1. De analyse van de bank is sterk financieel gedreven, betrek zelf ook juist de operationele kant van het probleem in de oplossing. Welke bedrijfsprocessen kunnen verbeterd worden? Is innovatie vereist? Stel vervolgens een duidelijk plan op. Neem daarin ook de gewenste aanpassing van het convenant mee.

 

Derk van Geel is de schrijver van dit blog
Derk van Geel is advocaat en partner binnen de sectie insolventierecht. Derk is breed opgeleid maar vooral gespecialiseerd in het faillissementsrecht. Zo treedt Derk vaak op als curator in faillissementen. Derk staat daarnaast vele bedrijven en particulieren bij die vaak ongevraagd met een faillissement te maken krijgen, of dit willen voorkomen.

 

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.