Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Overzicht hoofdpunten Wet franchise

De nieuwe wet Franchise is op dinsdag 30 juni jl. afgedaan als hamerstuk door de Eerste Kamer en inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad. De wet is daarmee in definitieve vorm aangenomen. De planning is dat de nieuwe wet ingaat per 1 januari 2021.

Vanaf die datum zal een aantal onderdelen van de wet Franchise onmiddellijke werking hebben voor lopende franchiseovereenkomsten. Andere onderdelen worden later van kracht. Alle franchiseovereenkomsten die na 1 januari 2021 worden gesloten, vallen direct in volle omvang onder de nieuwe wet Franchise.

Deze wet legt de nadruk op vier onderwerpen:

  1. De precontractuele uitwisseling van informatie.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  3. De beëindiging van de franchisesamenwerking.
  4. Het overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.

De nieuwe spelregels hebben aanzienlijke gevolgen voor de franchiserelatie. Franchisegevers en franchisenemers doen er verstandig aan om daarover in gesprek te gaan. Wij hebben op een overzichtelijk schema gemaakt van de inhoud van de wet op hoofdlijnen dat daarbij behulpzaam kan zijn. Dit schema is hieronder te bekijken en hier te downloaden.

Voor vragen over het schema of andere franchise gerelateerde vragen kunt u terecht bij onze franchiserecht advocaten.

Schema wet Franchise - Fort Advocaten_2021

Katinka Verdurmen is advocaat vastgoedrecht en franchiserecht. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.