Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Personeel niet automatisch over bij doorstart schoonmaakbedrijf

In de schoonmaakbranche geldt voor personeel een bijzondere regeling. De cao bepaalt namelijk dat als het contract met een klant wordt overgenomen door een ander schoonmaakbedrijf, het personeel van het ‘oude’ schoonmaakbedrijf dan mee over gaat en dus werkzaam wordt voor het ‘nieuwe’ bedrijf. Het personeel volgt dus de klant. Dit is geregeld in artikel 38 van de cao.

De vraag deed zich al langer voor of die regel ook geldt bij een doorstart uit faillissement. Het gaat dan om de situatie dat de curator een koper vindt voor het gefailleerde schoonmaakbedrijf, inclusief de contracten met de klanten. In dat geval heeft de curator de arbeidsovereenkomsten van de werknemers opgezegd en geldt een bijzondere arbeidsrechtelijke wetsbepaling die zegt dat personeel juist niet automatisch mee overgaat bij een doorstart. Welke regel geldt dan? Is de regel uit de cao ook bedoeld voor deze situatie?

De Hoge Raad oordeelde van niet. Volgens de Hoge Raad is de cao niet van toepassing bij een doorstart uit faillissement, maar bij een situatie van een ‘heraanbesteding’. Dat is een doorstart niet en dus kunnen de werknemers zich niet beroepen op deze bepaling.

Voor het reorganiserend vermogen van een doorstart is dit een positieve uitspraak. Werknemers in de schoonmaakbranche zullen wellicht teleurgesteld zijn. Al is niet ondenkbaar dat de sociale partners de cao nu anders gaan vormgeven.

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.