Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

RBS aansprakelijk voor stelselmatige fouten

RBS (Royal Bank Scotland) heeft maar liefst 450 miljoen euro vrijgemaakt om schadeclaims van klanten af handelen. Het gaat om klanten die naar bijzonder beheer zijn overgeplaatst. Bij de behandeling van hun dossier zijn stelselmatig fouten gemaakt, wat heeft geleid tot faillissement en andere schade bij die klanten. Er is vervolgens onderzoek gedaan naar de praktijken door de Financial Conduct Authority’s (FCA) en die hebben vastgesteld dat inderdaad veel fout is gegaan.

Wat ging er onder andere mis?

FCA heeft verschillende fouten bij dossier geconstateerd. Deze zijn (in haar eigen woorden):

  • the failure to comply with RBS’s own policy in respect of communicating with customers around transfer. The Report found that the standard of much communication was poor and in some cases misleading;
  • the failure to support SME businesses in a manner consistent with good turnaround practice;
  • placing an undue focus on pricing increases and debt reduction without due consideration to the longer term viability of customers;
  • the failure to document or explain the rationale behind decisions relating to pricing following transfer to GRG;
  • the failure to ensure that appropriate and robust valuations were made by staff, and carrying out internal valuations based upon insufficient or inadequate work – especially where significant decisions were based on such valuations;
  • the failure of GRG to adopt adequate procedures concerning the relationship with customers and to ensure fair treatment of customers;
  • the failure to identify customer complaints and handle those complaints fairly;
  • the failure to handle the conflicts of interest inherent in the West Register model and operation; and
  • the failure to exercise adequate safeguards to ensure that the terms of certain upside instruments, in particular Equity Participation Agreements, were appropriate.

Zie ook het rapport via: https://www.fca.org.uk/news/press-releases/review-royal-bank-scotland-treatment-customers-referred-global-restructuring-group

Komt bekend voor?

De klachten zijn niet uniek. In de Nederlandse praktijk heeft zich niet een schandaal voorgedaan van deze omvang. Maar op individueel niveau worden er wel degelijk fouten gemaakt die veel lijken op de fouten van RBS. Komt u dit bekend voor?

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.