Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Renteswapschadeclaim

Advies bij rentederivaten

De Nederlandse grootbanken, ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS en Van Lanschot, hebben jarenlang rentederivaten verkocht aan het midden- en kleinbedrijf, als een product waarmee de rente op een lening met een variabele rente kon worden vastgezet. In plaats van het betalen van de variabele rente (bijvoorbeeld de 3-maands Euribor rente), werd een vaste rente, de swaprente, met de bank afgesproken. In de loop der jaren zijn er uiteenlopende soorten rentederivaten verkocht. De meest voorkomende soorten derivaten zijn renteswaps en rentecaps. Andere soorten zijn bijvoorbeeld rente floor, rentecollar, knock-in renteswap varianten, rente semi-supercollar renteswap, reduced premium cap renteswaps. Rentederivaten zijn ingewikkelde producten en eigenlijk niet bedoeld voor de standaard midden- en kleinbedrijven. Veel klanten hebben rentederivaten afgesloten, terwijl zij de werking en risico’s van het product niet goed begrepen.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft al in 2013 vastgesteld dat de banken hierbij fouten hebben gemaakt. Zij hebben bij het adviseren over en het aangaan van renteswaps de belangen van hun klanten onvoldoende in acht hebben genomen en onvoldoende hebben gewaarschuwd voor de daaraan verbonden risico’s. Vaak waren de renteswaps ook niet goed afgestemd op de onderliggende financiering. Hierdoor zijn veel MKB ondernemers met renteswaps onverwacht tegen flinke financiële nadelen aangelopen, bijvoorbeeld als gevolg van het ontstaan van negatieve waarde van de renteswap of een overhedge, of door tussentijdse verhogingen van de opslagen (zowel liquiditeitsopslagen als de debiteurenopslag) op de onderliggende financiering.

Renteswap advocaat: Fort Advocaten assisteert u bij uw rentederivaat

FORT Advocaten is al vanaf het begin van de rentederivatenproblematiek betrokken bij zaken tegen
banken en geldt als deskundige op het gebied van advisering en juridische procedures over rentederivaten. Namens de Stichting Renteswapschadeclaim, een van de belangenorganisaties die betrokken was bij het tot stand komen van het herstelkader, voeren wij een omvangrijke collectieve actie tegen Rabobank.
Als renteswap specialist zijn wij dagelijks bezig met individuele renteswapdossiers, met name voor de grotere midden- en kleinbedrijven. Wij staan ondernemers op alle denkbare manieren bij: een (voorafgaande) beoordeling van het renteswapdossier, aansprakelijkstelling van de bank, schadevaststellingen, besprekingen met de bank en procedures tegen de bank.

Individuele renteswapdossiers

Naar aanleiding van het herstelkader van de Derivatencommissie van 5 juli 2015 (zie blog over herstelkader ), zijn wij ook volop bezig met het beoordelen van individuele renteswapdossiers. De compensatieregeling in het herstelkader is specialistisch en gedetailleerd, zodat het lastig kan zijn alle mogelijkheden en risico’s volledig te overzien. Welke coulancevergoeding zou u bijvoorbeeld kunnen krijgen, en wat gebeurt er met de verhoging van de opslagen? Het is voor u van belang er goed op toe te zien dat de banken de herbeoordeling deze keer wel goed uitvoeren en hun klanten de vergoeding of compensatie geven waar zij recht op hebben. Voor u is tevens van belang vast te stellen of het aanvaarden van het herstelkader gunstiger is dan het verlangen van vergoeding van uw volledige schade: biedt de compensatie op grond van het herstelkader wel voldoende mogelijkheden om al uw schade vergoed te krijgen, of kunt u beter alsnog een individuele procedure starten?

Heeft u een rentederivaat, in welke vorm dan ook, en wilt u bijgestaan worden door een specialist op het gebied van renteswaps? Neem dan contact met ons op. We bekijken en helpen u graag bij uw zaak.