Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Verandering van financieringslandschap: wat betekent dat voor de kredietnemer die onder bijzonder beheer is geplaatst?

In het eerste deel van mijn blog over de gevolgen van de verandering van financieringslandschap schreef ik over de gevolgen van een onlangs gewezen arrest voor de financierende aandeelhouder. In dit tweede deel bespreek ik de gevolgen voor de kredietnemer. Want ook de kredietnemer kan ervan profiteren dat het nu mogelijk is om zekerheid te geven op toekomstig eigendom. Zeker een kredietnemer die is overgeplaatst naar de afdeling bijzonder beheer van de bank.

Wanneer word je onder bijzonder beheer geplaatst?

Ondernemers die door de bank onder bijzonder beheer worden geplaatst, halen doorgaans een aantal financieringsratio’s uit de kredietovereenkomst niet. Financieringsratio’s zijn afspraken die je met de bank maakt, die er vaak uit bestaan dat de waarde van het onderpand in een bepaalde verhouding moet staan tot de hoogte van het krediet. Dat wordt ook wel asset based finance genoemd.

Een financier zal bij het bepalen van de hoogte van het krediet rekening houden met de omvang van de zekerheid (het onderpand). Financiers verstrekken doorgaans enkel krediet wanneer ze voldoende zekerheid hebben dat het krediet te verhalen is, mocht de kredietnemer in financieel zwaar weer terechtkomen.

Worden financieringsratio’s niet gehaald, dan kan de bank de ondernemer onder bijzonder beheer plaatsen. Dat is een afdeling waar je liever niet terecht komt. Hieronder wordt ingegaan op een mogelijkheid om dat te voorkomen.

Hoe werkt dat in de praktijk?

Een ondernemer met een grote voorraad kleren heeft met die kleren als onderpand krediet aangetrokken. Het zomerseizoen valt tegen waardoor de niet verkochte zomervoorraad veroudert. Daardoor daalt de waarde van de voorraad en daarmee de zekerheid voor de bank. De bank maakt zich zorgen en trekt aan de bel. De ondernemer verneemt dat hij de financieringsratio’s niet haalt, en krijgt bericht dat hij onder bijzonder beheer wordt geplaatst.

Op dat moment ligt de wintervoorraad al wel in de winkel. Helaas is die voorraad geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Hoewel de ondernemer de helft van die voorraad heeft afbetaald, is de voorraad strikt gezien nog eigendom van de leverancier.

Omdat de eigendom van de wintervoorraad nog niet over is gegaan, kunnen die goederen (nog) niet verpand worden. De bank baseert haar beslissing de ondernemer in bijzonder beheer te plaatsen dus enkel op de gedaalde waarde van de niet verkochte zomervoorraad. Dat de wintervoorraad voor de helft is afbetaald en daarmee een overwaarde vertegenwoordigt, deed voorheen niet ter zake.

Sinds het arrest van de Hoge Raad, kan die overwaarde wel onderdeel uitmaken van het onderpand. Dat betekent dat de bank zich niet alleen kan verhalen op de verouderde zomervoorraad, maar ook op de overwaarde van de wintervoorraad. Indien die overwaarde wordt meegenomen in de dekkingsberekening, zullen de financieringsratio’s gunstiger uitvallen. De verhouding tussen zekerheid en krediet verbetert.

Worden financieringsratio’s gehaald, dan kan de bank de ondernemer terug onder regulier beheer plaatsen. Het risico voor de bank is dan minder groot. Dat scheelt niet alleen een hoop bemoeienis van de bank, maar voorkomt ook ander nadeel zoals bijvoorbeeld risico-opslagen.

Ben je bewust van je positie!

Indien u onder bijzonder beheer bent geplaatst, en u goederen onder eigendomsvoorbehoud hebt aangeschaft en deels hebt afbetaald, biedt de uitspraak van de Hoge Raad wellicht uitkomst. Wijs de bank daar op!