Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Verkoop van een onderneming: wees alert op katvangers

Stel, het gaat niet goed met uw onderneming. En u maakt zich steeds meer zorgen om de betalingsachterstand en continuïteit. Verkoop van de (aandelen in de) onderneming is één van de mogelijkheden waarmee uw zorgen kunnen worden weggenomen, maar mocht de onderneming na verkoop alsnog in staat van faillissement worden verklaard, dan wilt u daarvoor achteraf niet door de curator aansprakelijk worden gesteld.
[space5] Betrouwbare koper?
Als u bij uw zoektocht naar een koper en de daaropvolgende verkoop te lichtvaardig te werk gaat, loopt u de kans dat de onderneming wordt gekocht door een koper met minder goede intenties. Het komt met regelmaat voor dat een malafide koper de onderneming gebruikt voor het plegen van faillissementsfraude.
[space5] Faillissementsfraude
Hoe gaat men bij deze vorm van faillissementsfraude te werk? Door middel van advertenties in dagbladen en op internet bieden opkopers van bedrijven hun diensten aan. Mogelijk wordt u zelfs actief benaderd. Afgaand op de verhalen die u krijgt voorgeschoteld, lijken al uw zorgen te zijn weggenomen. Niets is minder waar.
Wat er in werkelijkheid gebeurt, is dat één of kort na elkaar meerdere katvangers (ook wel: stromannen) worden ingeschreven als bestuurder van de onderneming. Een katvanger is iemand die in naam bestuurder is van de onderneming met het idee de daadwerkelijke fraudeur buiten beeld te houden. Een katvanger weet doorgaans niets over de onderneming.
Op naam van de onderneming worden bijvoorbeeld goederen aangeschaft, terwijl men niet van plan is voor deze goederen te betalen. De schulden lopen in korte tijd hoog op. Dit mondt uit in het faillissement van de vennootschap. De goederen blijken verdwenen.
[space5] Aansprakelijkheid
De in het faillissement aangestelde curator zal onder meer onderzoek verrichten naar de oorzaken van het faillissement. Daarbij zal de curator inzoomen op uw rol van oud-bestuurder bij de verkoop van de onderneming. Lichtvaardigheid bij het vinden van een koper en bij de daaropvolgende verkoop kan u duur komen te staan. Als bestuurder moet u zich ervan vergewissen dat de onderneming bij de koper in goede handen is. Doet u daar onvoldoende onderzoek naar, dan bestaat de kans dat ook u aansprakelijk wordt gehouden voor het ontstane tekort in het faillissement. Sterker nog, u kunt daarnaast strafrechtelijk worden vervolgd.
[space5] Voorkomen is beter dan genezen
Indien uw onderneming in financiële nood verkeert, is het verstandig om juridisch advies te vragen. Verkoop is immers niet de enig denkbare oplossing. Een reorganisatie kan al uitkomst bieden. Ook het beproeven van een crediteurenakkoord kan een oplossing bieden aan de financiële problemen en aan de continuïteit van de onderneming ten goede komen. In dat geval wordt aan de schuldeisers een aanbod gedaan, waarbij zij tegen finale kwijting een bepaald percentage van hun vorderingen krijgen betaald. Als toch tot verkoop wordt besloten, is het zaak dat u de onderneming naar eer en geweten kunt overdragen.

Bob Heijne  is advocaat binnen de sectie Insolventierecht van FORT. Voor vragen is hij bereikbaar op 020 – 664 5111 of via mail.