Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Wet Werk en Zekerheid

Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vonden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids- en ontslagrecht 2015 plaats.

Met de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is het Nederlandse ontslag- en arbeidsrecht ingrijpend veranderd. De wetgever wilt met deze wetswijziging de ontslagprocedure vereenvoudigen, de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij ontslag  bevorderen en de vergoeding bij ontslag beperken. Daarnaast zou de WWZ ervoor moeten zorgen dat de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers kleiner wordt. Daartoe zijn de regels voor tijdelijke contracten aangepast.

Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Met het bovenstaande in het achterhoofd hebben wij een white paper samengesteld met daarin de 7 belangrijkste wijzigingen Wet Werk en Zekerheid waar u rekening mee moet houden. In de white paper vindt u een overzicht terug van de oude regels, de nieuwe regels, de datum waarop de nieuwe regels in werking treden en praktische tips en tricks om zo eenvoudig mogelijk met de nieuwe regels om te gaan.

De white paper gaat in op de onderstaande wijzigingen:

  • De proeftijd;
  • Het concurrentiebeding;
  • De aanzegverplichting;
  • De ontslagroutes;
  • De transitievergoeding;
  • De ketenregeling, en;
  • De vaststellingsovereenkomst.

U kunt de white paper direct van onze website downloaden:
White paper – Het Nieuwe Arbeids- en ontslagrecht – De 7 belangrijkste wijzigingen.

Meer informatie over de wijzigingen Wet Werk en Zekerheid

Vragen over de WWZ, wijzigingen, aanzegverplichting of proeftijd in de WWZ contact op met ons arbeidsrecht team via telefoonnummer +31 (0)20 664 51 11.