Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Wetsvoorstel tot limitering van de ontslagvergoeding ingetrokken

Wetsvoorstel tot limitering van de ontslagvergoeding ingetrokken

De media besteedden in 2009 heel veel aandacht aan het wetsvoorstel tot limitering van de ontslagvergoeding. Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst van werknemers met een jaarsalaris van € 75.000 bruto of meer zou de door de kantonrechter toe te kennen vergoeding bij wet worden gemaximeerd tot één jaarsalaris. Zo’n politiek correct onderwerp doet het op vele voorpagina’s goed. Daarbij krijgt de ‘gemiddelde lezer’ al snel de indruk dat inmiddels sprake is van actuele wetgeving, terwijl dergelijke plannen van de regering in het algemeen nog niet eens in een wetsvoorstel zijn vastgelegd en dus nog een (langdurig) wetgevingsproces moet volgen.

De regering meende dat met het wetsvoorstel zou worden voorkomen dat de kosten van ontslag onnodig worden opgedreven door hoge vergoedingen voor werknemers met een hoog jaarsalaris. De huidige vergoeding (berekend volgens de kantonrechtersformule) zou in die gevallen ook niet in verhouding staan tot de nadelen die dergelijke werknemers (van wie de arbeidsmarktpositie in de regel toch al goed is) ondervinden als gevolg van hun ontslag.

De reuring bij de introductie van het wetsvoorstel staat in schril contrast tot de stilte in de media nu  minister Asscher het wetsvoorstel op 15 februari 2013 introk. Durven de betrokken partijen geen aandacht te geven aan het intrekken van een plan dat door vele stemmers zal worden gedragen?

Maximering nog niet van de baan

Met het huidige regeerakkoord is een limitering van de ontslagvergoeding overigens nog niet helemaal van de baan. Onderdeel daarvan is immers dat indien de rechter een ontslag onterecht vindt of in hoofdzaak aan de werkgever te wijten, hij slechts een ontslagvergoeding kan toekennen van maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met een bovengrens van € 75.000 bruto. Die grens zou voor iedere werknemer gelden, dus niet alleen voor diegenen met een jaarinkomen van meer dan € 75.000 bruto. Maar ook voor dit onderdeel van het regeerakkoord is momenteel nog niet eens een wetsvoorstel aanhangig. Zal dat het staatsblad ooit halen, is dus de grote vraag. Wij denken in deze vorm in ieder geval niet.