Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Zorgplicht van makelaars bij de selectie van kandidaat-huurders

Zorgplicht van makelaars

In Nederland kiezen steeds meer huiseigenaren ervoor om hun te koop staande woning tijdelijk te verhuren. In veel gevallen wordt voor de bemiddeling bij de verhuur een makelaars- of bemiddelingskantoor ingeschakeld.

Onbetrouwbare huurders

Deze tijdelijke verhuur is nooit vrij van risico’s. Eigenaren hebben natuurlijk belang bij nette huurders die tijdig de huurpenningen betalen en aan het einde van de huur de woning volgens afspraak opleveren. Toch gebeurt het met regelmaat dat huurders nalatig blijven met het betalen van de huur ofwel met de noorderzon blijken te zijn vertrokken. Ook komt het op steeds grotere schaal voor dat huurders de woning uitsluitend huren om daar een hennepplantage aan te leggen. De schade aan de woning is vaak aanzienlijk.

Zorgplicht makelaar

De makelaar die in opdracht van de verhuurder bemiddelt bij de verhuur heeft een zorgplicht jegens de verhuurder. Hij moet onderzoek doen naar de solvabiliteit en geschiktheid van de kandidaat-huurder. Concreet houdt dit in dat een makelaar in ieder geval moet proberen te achterhalen op welke manier de kandidaat-huurder zijn inkomen verkrijgt, bijvoorbeeld door het opvragen van een werkgeversverklaring en een recente loonstrook bij de kandidaat-huurder. Zie voorbeeld van deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem. Er valt veel voor te zeggen dat deze zorgplicht nog verder reikt en dat de makelaar ook moet vragen naar het voorgenomen gebruik. Als de makelaar ook de huurpenningen incasseert, zal deze alert moeten zijn dat de persoon die betaalt dezelfde is als de huurder. Als dat niet zo is, kan dat een indicatie zijn voor verboden onderverhuur, verboden ingebruikgave of zelfs georganiseerde hennepteelt.

Persoonsverificatie door extern bureau

Sommige makelaars kiezen ervoor om de persoonsverificatie te laten uitvoeren door een extern bureau. Als later blijkt dat dit bureau fouten heeft gemaakt bij de verificatie dan is het makelaarskantoor hier jegens de verhuurder toch voor aansprakelijk. Dit neemt niet weg dat er grond zal kunnen zijn voor het makelaarskantoor om op haar beurt het extern bureau aan te spreken voor de schade.

Dit alles geldt natuurlijk behoudens andersluidende afspraken tussen de makelaar en diens opdrachtgever. De makelaar doet er verstandig aan dergelijke afspraken schriftelijk vast te leggen zodat hij deze kan bewijzen.