Opening of the Netherlands Commercial Court

Opening of the Netherlands Commercial Court

Introduction A new commercial court, The Netherlands Commercial Court (‘NCC’), will be established in the Netherlands, set up to settle international trade disputes. As the name suggests, this court will be dedicated to commercial and, more importantly, international disputes. This is in line with the practice in other countries, where commercial law disputes can be […]

Read More →

Uitstel invoering Omgevingswet

Uitstel invoering Omgevingswet

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is verplaatst. Dit heeft demissionair minister van Infrastructuur & Milieu Schultz aangekondigd in een interview met Binnenlands Bestuur. Het plan was dat de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2019 in werking zou treden. Deze planning zal dus niet gehaald worden. Minister Schultz doet geen uitspraken over wanneer de wet […]

Read More →

Due diligence onderzoek

Due diligence onderzoek

Het is staande praktijk dat voorafgaand aan de koop en verkoop van een onderneming een due diligence onderzoek plaatsvindt. Toch wordt regelmatig door cliënten gevraagd waarom dat nodig is en wat zo’n onderzoek inhoudt. Hieronder wordt kort uiteen gezet wat een due diligence onderzoek inhoudt vanuit het perspectief van de koper van een onderneming. Doel […]

Read More →