Woning verhuren aan toeristen. Mag dat van de Gemeente?

Woning verhuren aan toeristen. Mag dat van de Gemeente?

Er zijn nieuwe ontwikkelingen op het terrein van tijdelijke verhuur van appartementen aan toeristen. In diverse media is hier recentelijk aandacht aan besteed. Aanleiding is de besluitvorming in de (openbare) vergadering van de gemeenteraad van Amsterdam op 12 en 13 februari 2014. Gemeente Amsterdam ontwikkelt nieuw beleid! Voorheen bestond discussie over de vraag of en […]

Read More →

Elke zondag ‘koopzondag’?

Elke zondag ‘koopzondag’?

De ‘koopzondag’ is de afwijking van het verbod voor winkeliers om de deuren te openen op zon- en feestdagen. Maar wat is een regel zonder uitzondering? Er bestaan meerdere uitzonderingen op het verbod tot zondagsopenstelling, bijvoorbeeld de vrijstelling door de gemeenteraad voor maximaal 12 zon- en feestdagen per jaar, of de vrijstelling voor toeristische gebieden. […]

Read More →

Leegstand en bestemmingsplan: een onafscheidelijk duo?

Leegstand en bestemmingsplan: een onafscheidelijk duo?

Leegstand en bestemmingsplan zijn goed op weg een onafscheidelijk duo te worden in de rechtspraak. Indien, bijvoorbeeld, veel m2 nieuwe detailhandel wordt bestemd in een bestemmingsplan, dan probeert de concurrentie dat van oudsher vaak tegen te gaan met het argument dat dit zal leiden tot overmatige concurrentie en dus tot leegstand. Het argument is dan dat de gemeente niet de leegstand mag bevorderen door […]

Read More →