Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen

In ‘gemeenteland’ was 1 juli 2013 een belangrijke datum. Op die datum moesten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geactualiseerd zijn. Als een gemeente niet tijdig heeft  voldaan aan die plicht, dan staat daar een sanctie op:  de gemeente mag in veel gevallen geen leges vorderen voor  diensten die verband houden met het bestemmingsplan.  Als eenmaal een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld dan herleeft de bevoegdheid tot het heffen van leges. Die bevoegdheid ziet dan alleen op verzoeken die betrekking hebben op het nieuwe bestemmingsplan en na de vaststelling van dat nieuwe plan zijn ontstaan.

Diensten die verband houden met het bestemmingsplan
Over welke diensten gaat het hier dan? De wet omschrijft dat niet exact, maar denk vooral aan het in behandeling nemen van aanvragen van een omgevingsvergunning waarbij moet worden getoetst aan het  niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplan.

Volgens ons geldt de legessanctie niet alleen voor bouwplannen die binnen het (niet geactualiseerde) bestemmingsplan passen, maar ook voor bouwplannen die niet binnen het bestemmingsplan passen en waarvoor een vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig is.

Kortom: de legessanctie geldt indien de legesheffing verband houdt met het niet tijdig geactualiseerde bestemmingsplan, ongeacht de vraag of het bouwplan volgens dat bestemmingsplan wel of niet is toegestaan.

Tip: mocht u bouwplannen hebben, dan kan het zinvol zijn snel een aanvraag in te dienen voordat een bestemmingsplan geactualiseerd is.

Auteur: Gerben Schut.

Voor vragen kunt u zich wenden tot Sascha Stavenuiter of per telefoon via nummer 020-66455111.

Sascha Stavenuiter is advocaat omgevingsrecht. Zij is gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.