skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com
Invoerings Omgevingswet

Uitstel invoering Omgevingswet

De geplande ingangsdatum van de Omgevingswet is verplaatst. Dit heeft demissionair minister van Infrastructuur & Milieu Schultz aangekondigd in een interview met Binnenlands Bestuur. Het plan was dat de nieuwe Omgevingswet per 1 juli 2019 in werking zou treden. Deze…

Lees Meer

Amsterdam mag erfpacht aanpassen

Onrust onder erfpachters in Amsterdam. De gemeente Amsterdam mag de canon - de jaarlijkse vergoeding voor de erfpacht - op basis van de huidige marktwaarde herzien. Dat heeft de rechtbank op 5 juni 2013 bepaald in een rechtszaak die verschillende huiseigenaren tegen…

Lees Meer
Bestemmingsplan

Actualiseringsplicht bestemmingsplannen

In ‘gemeenteland’ was 1 juli 2013 een belangrijke datum. Op die datum moesten bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar geactualiseerd zijn. Als een gemeente niet tijdig heeft  voldaan aan die plicht, dan staat daar een sanctie op:  de gemeente mag in…

Lees Meer

Nieuwsupdate illegale hotels

Nieuwsupdate illegale hotels In Amsterdam doen de Dienst Wonen, Zorg en Samenleven en het Stadsdeel Centrum gezamenlijk onderzoek naar illegale hotels. Uit onderstaand artikel - dat is gepubliceerd op de website van de gemeente Amsterdam - blijkt dat streng wordt…

Lees Meer

Vrees voor leegstand

Vrees voor leegstand Deze week aandacht voor een uitspraak waarin mogelijke leegstand een rol speelt. In dit geval bij de vraag of een eigenaar wegens vrees voor leegstand een beroep kan instellen tegen een bestemmingsplan (27 maart 2013, Afdeling Bestuursrechtspraak…

Lees Meer
Opschortingsrecht

Opschorten / 5% regeling

Opschorten (opschortingsrecht) / 5% regeling Als opdrachtgever of aannemer kan het opschortingsrecht voor u een goed pressiemiddel zijn. Denk aan de opdrachtgever die zijn betalingsverplichting opschort omdat de aannemer zijn werk niet goed uitvoert. Of de aannemer die zijn werkzaamheden…

Lees Meer

Bestuurlijke chaos dreigt in Amsterdam

Opheffing stadsdelen Oud-minister Donner heeft enkele jaren geleden in de stroom der bezuinigingsdriften een voorstel tot wijziging van de gemeentewet voorgelegd aan de Tweede Kamer, inhoudende dat per maart 2014 de wettelijke basis aan deelgemeenten zou komen te ontvallen. In…

Lees Meer