Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Arbeidsrecht

Waarmee kunnen wij u helpen?

Arbeidsovereenkomsten  ●  (Collectieve) ontslagtrajecten  ●  Medezeggenschap  ●  Overgang van onderneming  ●  Due Diligence  ●  Wijziging van arbeidsvoorwaarden  ●  Concurrentiegeschillen  ●  Statutair bestuurders  ●  Cao’s  ●  Werkgeversaansprakelijkheid  ●  Zieke werknemers  ●  Fraude op de werkvloer  ●  Pensioenovereenkomsten  ●  Wijzigen van collectieve pensioenregelingen  ●  (Collectieve) waardeoverdracht  ●  Geschillen over verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds  ●  Doorstart na faillissement  ● Wet Werk en Zekerheid (WWZ)  ●  Arbeidsongeschiktheid  (loonsanctie UVW)  ●  Benoeming en ontslag van (statutaire) directieleden  ●  Vaststellingsovereenkomst  ●  Collectief ontslag  ●  Concurrentie- en relatiebedingen  ●  Doorstart na faillissement ● Kennelijk onredelijk ontslag  ●  Gelijke behandeling  ●  Kortgedingprocedures (o.a. loonvordering, vordering tot wedertewerkstelling)  ●  Medezeggenschapsrecht (o.a. advisering van ondernemingsraden  ●  Ontbindingsprocedures bij de kantonrechter  ●  Ontslagprocedures bij UWV  ●  Ontslag op staande voet  ●  Overeenkomsten van opdracht (managementovereenkomsten)  ●  Overgang van een onderneming  ●  Privacy (internetprotocollen, e-mailbeleid)  ●  Reorganisaties  ●  Sociale plannen  ●  Wet arbeidsmarkt in balans  ●  Werkgeversaansprakelijkheid  ●  Werkvergunningen

Whitepaper ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’

Hoe zorg je als werkgever voor een veilige werkomgeving als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Download de whitepaper.
Lees meer

Track record

Onze specialisten in arbeidsrecht