Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

De Omgevingswet; zou ‘ie nu dan echt komen?

De Omgevingswet; zou ‘ie nu dan echt komen?

29 januari 2021, door Sascha Stavenuiter

 

Al vanaf 2011 wordt in de politiek gesproken over de grootschalige herziening van het omgevingsrecht. Het lijkt alweer oneindig lang geleden dat de Tweede Kamer instemde met de nieuwe Omgevingswet (2015). En ook de Eerste Kamer heeft al jaren geleden haar zegen gegeven aan de wet (2016). Toch werken we er nog steeds niet mee. Vooralsnog is het de bedoeling dat de wet op 1 januari 2022 in werking treedt. Of die datum daadwerkelijk wordt gehaald, is nog maar zeer de vraag. Woensdag 13 januari 2021 heeft de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de haalbaarheid van die datum en is een debat hierover geschorst in afwachting van de beantwoording van een groot aantal vragen door – inmiddels demissionair – minister Ollongren. Het kan best zijn dat de val van het Kabinet van invloed is op het vervolg van dit traject. Datzelfde geldt natuurlijk voor de komende verkiezingen. Het is nu nog koffiedik kijken. Toch gaan we ervan uit dát de wet op enig moment in werking treedt en mogelijk zelfs op 1 januari 2022. We kunnen eigenlijk niet anders. Als de datum gehaald wordt, moeten we ruim voor die tijd voorbereid zijn.

Wat houdt die nieuwe wet eigenlijk in en waarom duurt het allemaal zo lang? De Omgevingswet bundelt een groot aantal lokale en regionale regelingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieu in één nieuw wettelijk stelsel. Het is een van de grootste wettelijke veranderingstrajecten van de afgelopen decennia, aldus de Eerste Kamer. Onder meer het stelsel zoals we dat nu kennen met bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen voor bouwen e.d. gaat op de schop. Bestemmingsplannen komen niet meer terug. Omgevingsvergunningen wel, maar niet zoals we ze nu kennen.

Het motto van de nieuwe wet is: ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’. Een prachtig uitgangspunt! Bundeling van alle regelingen in 1 wet moet de inzichtelijkheid van de regelgeving vergoten en de leefomgeving centraal stellen. Er komt ruimte voor maatwerk en procedures zijn korter.

De praktijk zal gaan uitwijzen of de ambitieuze doelen van de regering daadwerkelijk kunnen worden waargemaakt met de nieuwe wet. We moeten er in ieder geval rekening mee houden dat er nog veel onduidelijk zal zijn de eerste tijd na inwerkingtreding van de wet. Dat kan een reden zijn om voor die tijd – en misschien dus wel dit jaar nog – aanvragen voor nieuwe ontwikkelingen in te dienen. Niet dat ons huidige stelsel nou uitblinkt in duidelijkheid. Jarenlange ervaring met het stelsel heeft ons alleen wel zicht op de mogelijke knelpunten gegeven. Zeker voor ontwikkelaars van vastgoed is dat toch vaak van groot belang.

Om voorbereid te zijn op de mogelijke komst van de Omgevingswet, hebben we voorzichtig de datum van donderdag 3 juni a.s. gemarkeerd voor een workshop van ca. 2 uur over de nieuwe Omgevingswet en de praktische toepassing daarvan voor (ver)bouwen en ontwikkelingen. Als we tegen die tijd weer bij elkaar mogen komen, al dan niet in een ruime zaal om de 1,5 meter te kunnen waarborgen, dan hopen we u over dit onderwerp te kunnen bijpraten. Mocht u zich voor deze workshop alvast willen inschrijven, mailt u dan naar: sascha.stavenuiter@actlegal-fort.com.

 

Sascha Stavenuiter is advocaat omgevingsrecht. Zij is gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.