Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Diensten voor Familiebedrijven

Fort Advocaten kan familiebedrijven adviseren over onder meer:

  1. Structurering van de eigendom en de samenwerking,
  2. Bedrijfsoverdracht / opvolging, en
  3. Begeleiding ter voorkoming of oplossing van interne conflicten.

1. Structurering van eigendom en zeggenschap binnen het familiebedrijf

De verdeling van de zeggenschap binnen het bedrijf is van belang. Ook bestaat vaak de behoefte vooraf afspraken te maken voor het geval bepaalde gebeurtenissen zich voordoen. De verhouding tussen eigendom en bestuur dient helder voor ogen te worden gehouden. Het bewaken van en het bewaren van de identiteit van het familiebedrijf (het toekomstbestendig maken van het bedrijf) is ook een belangrijk punt van aandacht. Tegelijkertijd is het van belang dat het bedrijf bij de tijd blijft. Onderwerpen die hierbij een rol spelen zijn:

  • Eigendomsverhoudingen, het afspiegelen van verschillende ‘staken’ in de familie;
  • De financiering (verhouding tussen intern en extern kapitaal);
  • Het bestuur van de onderneming;
  • Het toezicht op het bestuur (raad van commissarissen);
  • Opvolging.

Om deze onderwerpen binnen de familie goed te regelen kan het verstandig zijn een zogenaamd familiestatuut op te stellen. Wij kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

2. Bedrijfsoverdracht/opvolging

Bij familiebedrijven komt op enig moment de bedrijfsoverdracht, ofwel de opvolging aan de orde. Is er een geschikte opvolger binnen de familie of wordt deze buiten de familie gezocht? Hoe wordt de opvolging gefinancierd? Welke gevolgen heeft de opvolging voor bestaande familieverhoudingen? Het is zaak tijdig met de voorbereidingen van de overdracht van het bedrijf te beginnen en daarbij de benodigde juridische expertise in te schakelen. Zo werken wij hierbij graag samen met uw accountant en/of fiscalist.

Een situatie waarbij een bedrijfsopvolging plotseling actueel kan worden is wanneer de bestuurder van de onderneming ineens niet meer als zodanig kan functioneren door langdurige afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege ziekte, of door zijn of haar overlijden. Ook kunnen relationele ontwikkelingen een (bepalende) rol spelen bij de bedrijfsvoering. Deze omstandigheden worden ook wel samengevat onder de term OASE. Dit staat voor Overlijden, Arbeidsongeschiktheid, Stoppen en Echtscheiding.

Een familiebedrijf doet er verstandig aan om op deze onverwachte omstandigheden voorbereid te zijn. Een (nood)opvolgingsplan kan een instrument zijn om voor deze onverwachte situaties het nodige te regelen. Hiermee kan geanticipeerd worden op wat er moet gebeuren met de leiding van en zeggenschap binnen het bedrijf en hoe de eigendomspositie geregeld zal zijn.

3. Begeleiding ter voorkoming of oplossing van interne conflicten

Interne conflicten kunnen de harmonie in het familiebedrijf bedreigen. Familieleden kunnen verschillende visies hebben over te nemen beslissingen. Daarvan zou bijvoorbeeld sprake kunnen zijn bij het benoemen van een bestuurder, een aandeelhouderskwestie of een te nemen koerswijziging van het bedrijf.

Advocaten familiebedrijven

FORT kan u bijstaan bij het voorbereiden van de besluitvorming en het op een duidelijke wijze vastleggen van de genomen besluiten. Mocht de conflictsituatie uit de hand gelopen zijn, dan kan FORT u begeleiden bij het oplossen van het geschil – al dan niet in rechte of door tussenkomst van een mediator.

FORT heeft reeds vele familiebedrijven bijgestaan. Onze advocaten zijn bedreven in de specifieke problematiek van familiebedrijven en helpen u graag.

Familiebedrijven worden binnen FORT bijgestaan door de advocaat of advocaten die bij uitstek bedreven zijn in de onderwerpen die in het familiebedrijf aan de orde zijn. Neem contact op met een van onze advocaten die zijn gespecialiseerd in familiebedrijven:

Tony Vermeulen

Partner

Expertise: commerciële procespraktijk, (internationale) handelscontracten
Berth Brouwer

Berth Brouwer

Partner

Expertise: corporate & commercial litigation, collectieve acties
Terry Steffens

Terry Steffens

Managing Partner

Expertise: ondernemingsrecht, fusies & overnames, financiering & zekerheden