skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com
Berth Brouwer

Email Linkedin Phone Mobile phone

Berth Brouwer

Partner

Expertise:

 • Ondernemingsrecht
 • Ondernemingsrechtelijke Procespraktijk
 • Geschillenbeslechting
 • Collectieve acties

Berth Brouwer is gespecialiseerd in het beslechten en voorkomen van conflicten binnen en tussen ondernemingen en samenwerkingsverbanden (corporate & commercial litigation). Zoals (dreigende) conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders, certificaathouders of andere stakeholders van een onderneming, overnamegeschillen of aan de beëindiging van samenwerkingen. Ondernemingskamer procedures. Daarnaast adviseert en procedeert hij over, stichtingen, personenvennootschappen, zoals maatschappen en CV’s, en commerciële contracten. Berth heeft ruime ervaring in complexe commerciële en financiële geschillen en collectieve acties.

Berth was tussen 1996 – 2014 advocaat bij twee vooraanstaande internationale advocatenkantoren in Amsterdam. Hij heeft een aanvullende specialisatieopleiding in Vennootschaps- en Ondernemingsrecht.

Berth is actief bij de volgende verenigingen en platformen:

 • Lid van de vereniging Corporate Litigation.
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.
 • Voormalig gastdocent Vennootschapsrecht aan de Vrije Universiteit
Recommended Lawyer 2020

Track record

 • Adviseren en begeleiding van vrijwel alle franchisenemers van Albert Heijn met betrekking tot hun geschil met Ahold over de jaarlijkse financiele afrekening van de franchiseformule. Het voeren van een gerechtelijke procedure over dit geschil.
 • Bijstaan van advocaten, accountants en medisch specialisten bij de beëindiging of reorganisatie van hun samenwerking, zowel binnen als buiten conflict. Advisering over de onderlinge financiële afrekeningen.
 • Bijstaan van een vooraanstaand Amsterdams vervoersbedrijf in de machtsstrijd met stakeholders binnen het bedrijf. Het voeren van procedures ter zake.
 • Begeleiding van het bestuur van 175 groothandels bij een overnamestrijd voor de Ondernemingskamer van Het Gerechtshof Amsterdam.
 • Bijstaan van een aandeelhouder in een internationaal kledingretailbedrijf in een geschil met haar mede-aandeelhouders.
 • Bijstaan van minderheidsaandeelhouders in een internationale hotelonderneming met betrekking tot hun geschil met de grootaandeelhouder. Het forceren van een uitkoop via de Ondernemingskamer.
 • Het bijstaan van een befaamd internationaal opererend retailbedrijf in een omvangrijke juridische strijd met betrekking tot haar winkelpanden.
 • Adviseren en procederen ten behoeve van een 50% aandeelhouder in een toonaangevend hotel in Amsterdam, gericht op beëindiging van de joint venture.
 • Adviseren en procederen voor de Ondernemingskamer ten behoeve van minderheidsaandeelhouders in verband met wanbeleid in een concern met diverse hotels.
 • Adviseren en procederen over de overdracht van een groot deel van de vastgoedportefeuille van een befaamd Nederlands grootwinkelbedrijf.
 • Procederen voor de Ondernemingskamer in verband met wanbeleid van voormalig bestuurders van een vermogende stichting.
 • Arbitrageprocedure ten behoeve van vennoot in een horeca joint venture te Volendam betreffende de onderlinge afrekening en de waardering van de onderneming.
 • Adviseren en procederen tegen een energiemaatschappij ten behoeve van een intermediair (agentuur).
 • Adviseren en procederen in collectieve acties (rentederivaten, dieselgate, franchisekwestie)
 • Adviseren en procederen in fusies en splitsingen ten behoeve van schuldeisers.