skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com
Berth Brouwer

Email Linkedin Phone Mobile phone

Berth Brouwer

Partner

Expertise:

 • Ondernemingsrecht
 • Ondernemingsrechtelijke Procespraktijk
 • Geschillenbeslechting
 • Collectieve Actie

 

Berth Brouwer is gespecialiseerd in het beslechten en voorkomen van geschillen binnen en tussen ondernemingen en samenwerkingsverbanden (corporate en commercial litigation). Te denken valt aan (dreigende) conflicten tussen aandeelhouders, bestuurders, certificaathouders of andere stakeholders van een onderneming, overnamegeschillen of aan de beëindiging van samenwerkingen. Daarnaast adviseert en procedeert hij over personenvennootschappen, zoals maatschappen en CV’s, en commerciële contracten. Bovendien heeft hij ruime ervaring in complexe commerciële en financiële geschillen en collectieve acties.

Berth heeft de opleiding Grotius Vennootschaps- en Ondernemingsrecht (cum laude) afgerond, heeft ondernemingsrecht gedoceerd aan de Vrije Universiteit, de Juridische Academie en the Law Firm School. Hij is lid van de vereniging Corporate Litigation en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. Verder publiceert hij met enige regelmaat artikelen.

Berth is sinds 1996 advocaat. Na 15 jaren aan de Amsterdamse Zuid-As (Dentons Boekel, Allen&Overy), werkt hij vanaf 2010 bij Fort Advocaten. Sinds 2011 is hij partner en geeft hij leiding aan de ondernemingsrechtelijke procespraktijk.

Berth heeft vele, soms spraakmakende procedures gevoerd, maar nog vaker dreigende conflicten in goede banen geleid. Zijn praktijk bestaat uit (stakeholders in) nationale en internationale ondernemingen, maar ook uit self made ondernemers, actief in diverse branches, waaronder de voedingsindustrie, de vastgoedsector, ICT, de dienstensector, retail en automotive en woningcorporaties.

Track record

 • Adviseren en begeleiding van vrijwel alle franchisenemers van Albert Heijn met betrekking tot hun geschil met Ahold over de jaarlijkse financiele afrekening van de franchiseformule. Het voeren van een gerechtelijke procedure over dit geschil.
 • Bijstaan van advocaten, accountants en medisch specialisten bij de beëindiging of reorganisatie van hun samenwerking, zowel binnen als buiten conflict. Advisering over de onderlinge financiële afrekeningen.
 • Bijstaan van een vooraanstaand Amsterdams vervoersbedrijf in de machtsstrijd met stakeholders binnen het bedrijf. Het voeren van procedures ter zake.
 • Begeleiding van het bestuur van 175 groothandels bij een overnamestrijd voor de Ondernemingskamer van Het Gerechtshof Amsterdam.
 • Bijstaan van een aandeelhouder in een internationaal kledingretailbedrijf in een geschil met haar mede-aandeelhouders.
 • Bijstaan van minderheidsaandeelhouders in een internationale hotelonderneming met betrekking tot hun geschil met de grootaandeelhouder. Het forceren van een uitkoop via de Ondernemingskamer.
 • Het bijstaan van een befaamd internationaal opererend retailbedrijf in een omvangrijke juridische strijd met betrekking tot haar winkelpanden.
 • Adviseren en procederen ten behoeve van een 50% aandeelhouder in een toonaangevend hotel in Amsterdam, gericht op beëindiging van de joint venture.
 • Adviseren en procederen voor de Ondernemingskamer ten behoeve van minderheidsaandeelhouders in verband met wanbeleid in een concern met diverse hotels.
 • Adviseren en procederen over de overdracht van een groot deel van de vastgoedportefeuille van een befaamd Nederlands grootwinkelbedrijf.
 • Procederen voor de Ondernemingskamer in verband met wanbeleid van voormalig bestuurders van een vermogende stichting.
 • Arbitrageprocedure ten behoeve van vennoot in een horeca joint venture te Volendam betreffende de onderlinge afrekening en de waardering van de onderneming.
 • Adviseren en procederen tegen een energiemaatschappij ten behoeve van een intermediair (agentuur).
 • Adviseren en procederen in collectieve acties (rentederivaten, dieselgate, franchisekwestie)
 • Adviseren en procederen in fusies en splitsingen ten behoeve van schuldeisers.