Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

In hoger beroep tegen faillissement

Opkomen tegen het faillissement

Als een bedrijf failliet is verklaard maar het niet eens is met het faillissement, bestaat de mogelijkheid om daartegen op te komen. Dat kan via verzet of hoger beroep, afhankelijk van de situatie.

In dit blogartikel leest u hoe met succes in hoger beroep tegen het faillissement kan worden gegaan. In een ander blogartikel beschrijf ik hoe het verzet werkt.

Wanneer in hoger beroep tegen faillissement?

Als een failliet verklaard bedrijf wel op de zitting is geweest, dan kan hoger beroep tegen het faillissement worden ingesteld. Het hoger beroep moet binnen 8 dagen worden ingesteld. Het is van belang om zo snel mogelijk hoger beroep in te stellen zodat de schade kan worden beperkt. Hoe sneller hoger beroep wordt ingesteld, hoe groter bovendien de kans van slagen ervan is.

Wanneer het gaat om een BV, zullen het de bestuurders zijn die het bedrijf op de zitting moeten vertegenwoordigen. Bij een VOF zijn dat de vennoten.

Hoe werkt het hoger beroep precies?

Het hoger beroep moet door een advocaat worden ingesteld. Het bedrijf zal dus een advocaat moeten inschakelen. De kosten kunnen echter niet door het bedrijf worden betaald, maar moeten (meestal) door het bestuur of aandeelhouder worden voorgeschoten.

Een advocaat dient een beroepschrift in bij het gerechtshof. Nadat de advocaat het hoger beroep tegen faillissement heeft ingesteld, kan het nog ongeveer een maand duren voordat het verzoek door het gerechtshof wordt behandeld. Het bedrijf heeft tot de zittingsdatum de tijd om regelingen te treffen met alle schuldeisers. Gedurende deze periode is het ook belangrijk om nauw samen te werken met de curator. Door samen te werken met de curator, kunnen de gevolgen van het faillissement worden beperkt. In overleg met de curator kan het bedrijf worden voortgezet. De curator dient bovendien de rechter te adviseren over het in stand houden of het vernietigen van het faillissement.

Voor een geslaagd hoger beroep dienen ook de kosten van de curator te worden voldaan of dient daar zekerheid voor te zijn gesteld. U of een derde kan het salaris van de curator voldoen op een derdengeldenrekening van de curator of uw advocaat.

In hoger beroep zal het gerechtshof de toestand van ‘te hebben opgehouden te betalen’ toetsen. Daarvan is sprake als het bedrijf twee schuldeisers heeft en hij zijn schuldeisers niet meer betaalt. Er vindt een zogenaamde ‘ex nunc’ toetsing plaats. Dit betekent dat het gerechtshof de faillissementstoestand beoordeelt aan de hand van de omstandigheden en schulden op het moment dat het hoger beroep plaatsvindt. Om met succes hoger beroep tegen faillissement in te stellen moet het bedrijf alle crediteuren voldoen of met alle crediteuren een betalingsregeling treffen. Het faillissement kan niet worden vernietigd door uitsluitend de vordering van de aanvrager te voldoen. Bij een geslaagd hoger beroep draait de rechtbank het faillissement terug en is het alsof er nooit faillissement geweest is (het faillissement wordt ‘vernietigd’).

Afsluiting

Wanneer het bedrijf niet op de zitting is geweest, waar de rechter het bedrijf failliet heeft verklaard, dan kan verzet worden ingesteld tegen het faillissement. Hoe met succes in verzet tegen het faillissement kan worden gegaan, leest u in mijn blog over verzet.