Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

In verzet tegen faillissement

Opkomen tegen het faillissement

Als een bedrijf failliet is verklaard maar het niet eens is met het faillissement, bestaat de mogelijkheid om daartegen op te komen. In verzet tegen faillissement. Dat kan via verzet of hoger beroep, afhankelijk van de situatie.

In dit blogartikel leest u hoe met succes in verzet tegen het faillissement kan worden gegaan. In een ander blogartikel beschrijf ik hoe het hoger beroep werkt.

Wanneer in verzet?

Als een schuldeiser het faillissement van een partij bij de rechtbank aanvraagt en die partij niet op de zitting verschijnt, wordt hij vaak in zijn afwezigheid failliet verklaard. Wanneer het failliet verklaarde bedrijf niet op de zitting is geweest (‘gehoord’) dan kan verzet worden ingesteld.

Wanneer het gaat om een BV, zal het de bestuurder zijn die het bedrijf op de zitting zou moeten vertegenwoordigen. Bij een VOF zouden dat de vennoten zijn. Zijn zij niet verschenen, dan kan verzet worden ingesteld.

Hoe wordt verzet ingesteld?

Het verzet moet door een advocaat worden ingesteld. Het bedrijf zal dus een advocaat moeten inschakelen. De kosten kunnen echter niet door het bedrijf worden betaald, maar moeten (meestal) door het bestuur of aandeelhouder worden voorgeschoten.

Een advocaat dient een verzetsschrift in bij de rechtbank. Het verzet moet binnen 14 dagen na faillietverklaring worden ingesteld.

Indien het bestuur zich op het moment dat het faillissement werd uitgesproken buiten Nederland bevond, kan gedurende één maand verzet worden ingesteld.

Hoe verloopt de procedure?

Nadat de advocaat het verzet heeft ingesteld, plant de rechtbank zo snel mogelijk een zittingsdatum. Ervaring leert dat het nog één tot drie weken kan duren voordat het verzet door de rechtbank wordt behandeld. Meestal komt er een zitting. Als al op voorhand duidelijk is dat het verzet slaagt, dan kan het verzet pro forma worden behandeld (zonder zitting, van achter het bureau).

Gedurende de periode dat het bedrijf failliet is, is het ook belangrijk om nauw samen te werken met de curator. Door samen te werken met de curator, kunnen de gevolgen van het faillissement worden beperkt. In overleg met de curator kan het bedrijf worden voortgezet. De curator dient bovendien de rechter schriftelijk te adviseren over het in stand houden of het vernietigen van het faillissement.

Wanneer slaagt het verzet?

De rechtbank zal de toestand van ‘te hebben opgehouden te betalen’ toetsen. Er is sprake van een dergelijke toestand als het bedrijf twee schuldeisers heeft en hij zijn schuldeisers niet meer betaalt. Als het failliet verklaarde bedrijf niet in deze toestand verkeert, dan slaagt het verzet.

In verzet tegen faillissement kan het failliet verklaarde bedrijf bovendien het verweer voeren dat de vordering van de aanvrager niet of niet meer bestaat. Als dit het geval is, kan het bedrijf met succes verzet instellen. Sinds een uitspraak van de Hoge Raad in 2015 wordt in geval van verzet het faillissement vernietigd als de vordering van de aanvrager van het faillissement is voldaan.

Voor een geslaagd beroep op verzet dienen ook de kosten van de curator te worden voldaan of dient daar zekerheid voor te zijn gesteld. U of een derde kan het salaris van de curator voldoen op een derdengeldenrekening van de curator of uw advocaat. Bij een geslaagd beroep op verzet draait de rechtbank het faillissement terug en is het alsof er nooit faillissement geweest is (het faillissement wordt ‘vernietigd’).

Afsluiting

Wanneer u wel op de zitting bent geweest, waar de rechter het bedrijf failliet heeft verklaard, dan kunt u in hoger beroep tegen het faillissement. Wilt u weten hoe met succes in hoger beroep tegen het faillissement kan worden gegaan, lees dan mijn blog over hoger beroep.