Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Opschorten / 5% regeling

Opschorten (opschortingsrecht) / 5% regeling

Als opdrachtgever of aannemer kan het opschortingsrecht voor u een goed pressiemiddel zijn. Denk aan de opdrachtgever die zijn betalingsverplichting opschort omdat de aannemer zijn werk niet goed uitvoert. Of de aannemer die zijn werkzaamheden opschort, omdat de opdrachtgever hem niet betaalt.

Speciaal voor de consument-opdrachtgever kent artikel 7:768 BW een bijzonder opschortingsrecht; de 5%-regeling. De consument kan bij oplevering maximaal de laatste 5% van de aanneemsom in depot storten bij de notaris, in plaats van aan de aannemer te betalen. Daarvoor hoeft hij niet aan te tonen dat de aannemer zijn werkzaamheden niet naar behoren heeft uitgevoerd.

Consumentenbescherming

Van deze regeling mag niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Heeft een aannemer de regeling uitgesloten in bijvoorbeeld zijn algemene voorwaarden, dan is een dergelijk beding vernietigbaar.

De regeling is alleen bedoeld als zekerheid voor herstel van gebreken die bij oplevering of in de eerste drie maanden daarna zijn geconstateerd. In zoverre is de bescherming die de regeling beoogd te bieden maar van beperkte duur. Bovendien wijst de praktijk uit dat de meest ernstige gebreken pas na drie maanden aan het licht komen.

Na verloop van die drie maanden valt het depot (automatisch) vrij aan de aannemer, tenzij de consument de notaris laat weten het depot langer te willen handhaven. Bijvoorbeeld omdat de aannemer gebreken weigert te herstellen.

Betaling (langer) opschorten

Wil de consument het depot ook na drie maanden nog handhaven, dan zal hij alsnog moeten voldoen aan de wettelijke vereisten voor opschorting. Dit betekent onder meer dat de opschorting in redelijke verhouding moet staan tot de tekortkoming(en) van de aannemer. Handhaving van het depot moet dus proportioneel zijn.

Het is bepaald geen uitzondering dat het depot ten onrechte (langer) wordt gehandhaafd. In dat geval kan de aannemer recht hebben op schadevergoeding. Deze schadevergoeding bestaat dan uit (maximaal) de wettelijke rente over het bedrag dat ten onrechte in depot wordt gehandhaafd.

Heeft u vragen over de 5%-regeling? Of wordt u als aannemer geconfronteerd met een opdrachtgever die zijn betaling opschort? Wij adviseren u graag over uw (juridische) positie.

 

Sascha Stavenuiter is advocaat omgevingsrecht. Zij is gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheid. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.