Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Tijdelijke versoepelingregels voor sanering belastingschulden

Tijdelijke versoepeling regels voor sanering belastingschulden

21 juli 2022, door Derk van Geel

Het MKB heeft in de coronaperiode massaal belastingschulden opgebouwd. Er is gretig gebruik gemaakt van de uitstelregeling van de Belastingdienst. Feitelijk komt het erop neer dat het MKB twee jaar lang nauwelijks belasting heeft betaald. Dat was logisch want de middelen waren nodig om het hoofd boven water te houden. Het MKB heeft daardoor in totaal ongeveer 20 miljard euro aan belastingschulden. Dat is vooral loonheffing en deels btw. De vraag is nu: hoe loopt dit af?

Terugbetalingsregeling

De Belastingdienst gaat het bedrag niet geheel afboeken. Dat heeft de minister al laten weten. De Belastingdienst heeft een terugbetalingsregeling van vijf jaar, die start vanaf oktober 2022. Dat is een ruimhartige regeling maar die zal niet voor iedereen ruim genoeg zijn. Al snel gaat het om duizenden euro’s extra aflossen per maand en dat moet allemaal uit de kasstroom komen. Bijvoorbeeld, omdat er ook NOW terugbetaald moet worden, of omdat er andere achterstanden zijn opgebouwd.

Welke oplossingen zijn er als dit niet betaald kan worden? Dat zijn er in de kern twee:

  1. De ondernemer kan een ‘kwijtscheldingsverzoek’ doen aan de Belastingdienst, of
  2. De ondernemer kan een WHOA-akkoord teweegbrengen.

Dat werkt alsvolgt:

Kwijtscheldingsverzoek

Via een speciaal formulier van de Belastingdienst kan de ondernemer een verzoek tot kwijtschelding doen. In feite doet de ondernemer dan een voorstel tot afkoop van de totale schuld tegen betaling van een deel. Daarvoor gelden belangrijke regels en beperkingen die staan opgenomen in (voornamelijk) de Leidraad Invordering 2008. De Belastingdienst kijkt dan bijvoorbeeld naar de levensvatbaarheid van het bedrijf. Alleen levensvatbare ondernemingen kunnen een kwijtschelding krijgen. Ook kijkt de Belastingdienst of inmiddels lopende verplichtingen worden bijgehouden en wat de dienst zou ontvangen bij faillissement. Het saneringsvoorstel moet altijd een beter perspectief bieden dan dat. Belangrijk is ook dat de Belastingdienst wil dat in principe aan alle crediteuren een voorstel wordt gedaan en niet alleen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst wil dan normaal gesproken ook het dubbele percentage ontvangen ten opzichte van andere crediteuren (dus 20% als andere schuldeisers 10% krijgen). Er zijn meer regels, die goed moeten worden bekeken.

Tijdelijke maatregelen

De Belastingdienst heeft enkele tijdelijke maatregelen ingesteld om sanering te vergemakkelijken. Als tijdelijke maatregel heeft de dienst aangekondigd dat zij vanaf 1 augustus 2022 bij een saneringsvoorstel met hetzelfde percentage akkoord gaat als overige crediteuren in plaats van met het dubbele percentage. Oftewel, 50% korting. Maar dat is niet alles. Ook heeft de Belastingdienst laten weten het verzoek voor nu zeer welwillend te bekijken en zelfs de stelregel te hanteren: ‘bij twijfel toekennen’. Dat is een zeer toeschietelijke benadering die uitnodigt om hier gebruik van te maken. Alles om het MKB te helpen. En dat is goed.

WHOA-akkoord

Het kan lastig zijn om aan alle voorwaarden te voldoen of om alle overige crediteuren die de ondernemer ook moet betrekken bij een sanering, over de streep te trekken. Voor die situatie is een akkoord uit de Wet Homologatie Onderhands akkoord (WHOA) een goede optie. Volgens deze tamelijk nieuwe regeling, kan een saneringsvoorstel worden aangeboden aan verschillende crediteuren. Denk aan de Belastingdienst maar ook UWV, gemeentelijke belastingen, huurschulden, etc. De regeling maakt het mogelijk om het akkoord op te leggen aan crediteuren die het voorstel afwijzen (dwangakkoord). De rechtbank moet daar dan een uitspraak over doen. In de praktijk blijkt deze route zeer effectief. De procedure is bovendien snel (afronding binnen een paar maanden).  De wet stelt wel allerlei procedure-eisen, die moeten worden gevolgd.

Bedrijf in WHOA?

Of het WHOA-traject voor u een oplossing biedt, vergt een goede beoordeling. Er zijn verschillende initiatieven in omloop die de procedure proberen te standaardiseren en er zijn inmiddels veel aanbieders via internet, maar pas op, het is maatwerk. Rechtbanken zijn streng en het is geen ‘schuldenwasmachine’. Om een indruk te krijgen of uw bedrijf geschikt zou zijn voor zo’n proces, kijk dan naar de volgende vragen:

  • Kunt u lopende kosten nog een tijdje betalen?
  • Gaat het bedrijf waarschijnlijk failliet als er binnen afzienbare tijd geen schuldverlichting plaatsvindt?
  • Is uw bedrijf levensvatbaar?
  • Hebt u goed zicht op wie de schuldeisers zijn of zij zekerheden hebben?
  • Is er een bedrag beschikbaar om crediteuren een bedrag te bieden dat hoger is dan zij bij faillissement zouden krijgen?

Is het antwoord op deze vragen ‘ja’ dan zou het voor u kunnen lonen om naar dit traject te kijken. Aan de hand van beperkte informatie kan een specialist vaak snel zien of het voor u een optie zou kunnen zijn. Het traject zelf is ingewikkelder, dat vraagt om goed advies. Let wel, bij de Belastingdienst ligt er nu een unieke kans. Wacht in elk geval niet te lang. Straks is de ‘uitverkoop’ weer voorbij.

Heeft u vragen over de WHOA? Onze specialisten van het team insolventierecht & herstructuring vertellen u er graag meer over.

Derk van Geel is advocaat insolventierecht en herstructurering. Daarnaast is hij specialist in Bijzonder Beheer. Neem voor vragen contact op via +31(0)20 664 51 11.