skip to Main Content
+31 (0)20 664 5111 info@actlegal-fort.com

Billijke vergoeding na ontslag

Toekenning billijke vergoeding naast transitievergoeding Met de komst van de WWZ is per 1 juli 2015 een nieuw vergoedingensysteem bij ontslag ingevoerd. Daarmee heeft iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst treedt (en minimaal twee jaar in dienst is geweest) recht…

Lees Meer

WWZ vervaltermijnen – Wees er snel bij!

WWZ vervaltermijnen - Wees er snel bij! De nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) heeft ingrijpende gevolgen voor het arbeidsprocesrecht. Introductie vervaltermijn Zo is voor diverse vorderingen een zogenaamde ‘vervaltermijn’ geïntroduceerd. De wetgever wilde met het invoeren daarvan bereiken dat…

Lees Meer

Concurrentiebeding in tijdelijk contract

Concurrentiebeding in tijdelijk contract Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (‘WWZ’) zijn onder andere wijzigingen aangebracht in de regels omtrent het concurrentiebeding. Zo is het vanaf 1 januari 2015 in beginsel niet meer toegestaan een concurrentiebeding op…

Lees Meer