Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Kan je in beroep tegen faillissement?

Rechtbank heeft faillissement uitgesproken

In Nederland wordt het faillissement redelijk snel uitgesproken. De rechter voert een liquiditeitstest uit: als een vordering van de aanvrager onbetaald is, én daarnaast nog minimaal één andere schuld bestaat, wordt het faillissement uitgesproken.

Faillissementen worden op dinsdag uitgesproken.

Niet eens met faillissement

Als u het niet eens bent met het faillissement van het bedrijf dan kunt u daar tegen opkomen. Dat kan bijvoorbeeld als u meent dat de rechtbank een verkeerd oordeel heeft gegeven maar ook als u niet op de zitting bent verschenen.

De wet kent twee mogelijkheden om de faillietverklaring aan te vechten:

  1. Wanneer u wel op de zitting bent geweest, waar de rechter het bedrijf failliet heeft verklaard, dan kunt u in hoger beroep tegen het faillissement. Die procedure vindt plaats bij het gerechtshof;
  1. Bent u niet op de zitting geweest, dan kunt u in verzet tegen het faillissement. Deze procedure vindt plaats bij de rechtbank.

Bij een geslaagd hoger beroep of verzet, wordt het faillissement teruggedraaid (‘vernietigd’) en is het alsof er nooit faillissement geweest is.

Let op: zeer korte termijnen en advocaat nodig

Een faillissement heeft grote gevolgen die vaak onomkeerbaar zijn. Om die reden gelden korte termijnen voor hoger beroep en verzet tegen faillissement. Uiterlijk 8 dagen na de dag dat het bedrijf failliet is verklaard is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Verzet is mogelijk binnen 14 dagen na de faillietverklaring. Behalve deze korte termijnen is het van belang om te weten dat het volgens de wet verplicht is om een advocaat in te schakelen voor hoger beroep of verzet tegen faillissement.

Hoe werkt het verzet en hoger beroep tegen faillissement precies?

De procedures tot verzet en hoger beroep zijn iets verschillend van elkaar. De gang van zaken is wat anders en de beoordeling door de rechter ook. Wilt u weten waaraan moet worden voldaan om met succes in verzet op hoger beroep te gaan, lees dan mijn blogs over verzet tegen faillissement en hoger beroep.