Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Madrid Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

De vaststellingsovereenkomst

Beëindigingsovereenkomst bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden.

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manieren eindigen. Behalve de eenzijdige beëindiging (ontslag) door de werkgever of werknemer, kunnen partijen ook met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen. In dat geval is zowel de werkgever als werknemer het eens met het beëindigen van het dienstverband en de voorwaarden waaronder dat gebeurt. Vaak gaat daar een onderhandelingstraject aan vooraf. Het is gebruikelijk die voorwaarden vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst, ook wel een beëindigingsovereenkomst genoemd.

In de vaststellingsovereenkomst kunnen – naast de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst -verschillende zaken worden geregeld, zoals: een ontslagvergoeding (beëindigingsvergoeding), vrijstelling van werk, afwikkeling van een bonus, (neutraal of positief) getuigschrift, concurrentiebeding, relatiebeding, bijdrage voor juridisch advies en de eindafrekening. Het is van belang dat partijen de gemaakte afspraken goed vastleggen.

Hulp of advies bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst?

Wilt u als werkgever de arbeidsovereenkomst met uw werknemer beëindigen zonder tussenkomst van de kantonrechter of het UWV? Dan kan dat door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst met een werknemer. Als de overeenkomst op een juiste manier is opgesteld, heeft de werknemer daarna gewoon recht op een WW-uitkering.

Elias van Kampen is specialist op het gebied van ontslagrecht en vaststellingsovereenkomsten. Voor een vast tarief van EUR 295 (exclusief BTW)* stelt Elias voor u een vaststellingsovereenkomst op maat op. Zo zorgt u ervoor dat de afwikkeling van de arbeidsovereenkomst  goed (conform de meest recente wetgeving) geregeld is en u niet voor verrassingen komt te staan. Daarnaast kan hij u ook adviseren en begeleiden bij een eventueel onderhandelingstraject met  een werknemer.

Neem contact op via 020 – 664 51 11 of laat uw gegevens achter op onze website.

* Het zo nodig voeren van onderhandelingen met een werknemer en/of het op een later moment aanpassen van de vaststellingsovereenkomst valt buiten de vaste prijs van deze service. Hiervoor kan in overleg uiteraard een aanvullende prijsafspraak worden gemaakt.

Vaststellingsovereenkomst laten checken?

Heeft u als werknemer een vaststellingsovereenkomst aangeboden gekregen van uw werkgever? Stem dan niet zomaar in met een beëindiging van uw dienstverband. Het is verstandig de inhoud van de beëindigingsovereenkomst door een arbeidsrechtadvocaat te laten controleren. Zo zorgt u ervoor dat alle zaken (juridisch) goed geregeld zijn en u na afloop van uw dienstverband recht hebt op een WW-uitkering. Overigens komen wij in onze praktijk regelmatig tegen dat een werkgever de regels van  het ontslagrecht niet in acht heeft genomen en dus juridisch gezien geen redelijke ontslaggrond heeft.  Dat zou aanleiding kunnen zijn om het ontslag aan te vechten, dan wel te onderhandelen over bijvoorbeeld een hogere ontslagvergoeding.

Wist u dat het gebruikelijk is dat de werkgever (een deel van) de door u gemaakte juridische kosten vergoedt?

Neem contact op via 020 – 664 51 11 of laat uw gegevens achter op onze website.

* Het zo nodig voeren van onderhandelingen met de werkgever om de vaststellingsovereenkomst aan te passen valt buiten de vaste prijs van deze service. Hiervoor kan in overleg uiteraard een aanvullende prijsafspraak worden gemaakt.

Advocaten arbeidsrecht

Lize van de Werken

Lize van de Werken

Expertise: arbeidsrecht
Elias van Kampen

Elias van Kampen

Partner

Expertise: arbeidsrecht, pensioenrecht, medezeggenschapsrecht, fraude op de werkvloer
Eva Bokslag

Eva Bokslag

Expertise: arbeidsrecht