Ga naar hoofdinhoud
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Actueel

Uitgelicht

A Businessman Who Is Sitting On The Floor Of The House Opening The Wallet

Over bokkensprongen en struisvogels

Dat de coronacrisis bedrijven hard heeft geraakt is niet onbekend. Hoewel het herstel gaande is, zijn er nog heel veel ondernemers die te kampen hebben met de ‘coronaschulden’.
Lees meer

De Wet Vaste Huurcontracten maakt huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm

Op 11 april 2023 is het initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten in de Tweede Kamer behandeld. Op 16 mei 2023 is deze initiatiefwet aangenomen in de 2e kamer.
Lees meer

Is het einde van de tijdelijke huurcontracten nabij?

Op 11 april 2023 is het initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten in de Tweede Kamer behandeld. Het voorstel houdt in dat de mogelijkheid om tijdelijke huurcontracten voor zelfstandige woningen af te sluiten komt te vervallen.
Lees meer

Franchisenemer komt onder non-concurrentiebeding uit door partner het bedrijf voort te laten zetten

Met de volledige inwerkingtreding van de Wet Franchise per 1 januari 2023 moeten ook alle non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten voldoen aan de wet.
Lees meer

De belangrijkste wetswijzigingen die vanaf 1 januari 2023 van kracht worden

Per 1 januari 2023 treedt de implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie in werking. Als gevolg daarvan worden er wijzigingen in de Faillissementswet en de Wet op de ondernemingsraden ingevoerd.
Lees meer

Wet franchise volledig in werking voor bestaande franchiseovereenkomsten

Ook lopende franchiseovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 januari 2021 moeten vanaf 1 januari 2023 volledig voldoen aan de Wet franchise.
Lees meer

Heibel binnen het familiebedrijf

Binnen familiebedrijven kan het behoorlijk knetteren. Maar wat kun je juridisch gezien doen (of verwachten) op het moment dat een conflict binnen de onderneming escaleert?
Lees meer