Ga naar hoofdinhoud

Actueel

Uitgelicht

Inflatiegekoppelde indexatie onredelijk?

We zijn nog maar net bekomen van de discussies over coronahuurkorting of er dient zich alweer een nieuwe huurprijsdiscussie aan: inflatiegekoppelde indexatie. Onredelijk of simpelweg een door de huurder na te komen contractafspraak?
Lees meer

Franchisenemer komt onder non-concurrentiebeding uit door partner het bedrijf voort te laten zetten

Met de volledige inwerkingtreding van de Wet Franchise per 1 januari 2023 moeten ook alle non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten voldoen aan de wet.
Lees meer

De belangrijkste wetswijzigingen die vanaf 1 januari 2023 van kracht worden

Per 1 januari 2023 treedt de implementatiewet richtlijn herstructurering en insolventie in werking. Als gevolg daarvan worden er wijzigingen in de Faillissementswet en de Wet op de ondernemingsraden ingevoerd.
Lees meer

Wet franchise volledig in werking voor bestaande franchiseovereenkomsten

Ook lopende franchiseovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 januari 2021 moeten vanaf 1 januari 2023 volledig voldoen aan de Wet franchise.
Lees meer

Heibel binnen het familiebedrijf

Binnen familiebedrijven kan het behoorlijk knetteren. Maar wat kun je juridisch gezien doen (of verwachten) op het moment dat een conflict binnen de onderneming escaleert?
Lees meer

Whitepaper ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer’

Hoe zorg je als werkgever voor een veilige werkomgeving als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer? Download de whitepaper.
Lees meer