Skip to content
act legal covers all major European business centres: Amsterdam Bratislava Bucharest Budapest Frankfurt Milan Paris Prague Sofia Vienna Warsaw

Vastgoedrecht

Wij kennen de vastgoedmarkt en de dynamiek die daarbij hoort als geen ander en brengen zaken, hoe complex ook, vlot tot de kern. Ons vastgoed team adviseert o.a. op het gebied van (ver)huur, bouw, projectontwikkeling en vastgoedtransacties.

Tot onze opdrachtgevers behoren vastgoedbeleggers, verhuurders en huurders, projectontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten en andere overheden. Daarnaast adviseren wij onder meer aannemers, architecten, makelaars, notarissen, retailers, franchisegevers en franchisenemers.

Waarmee kunnen wij u helpen?

Aan- en verkoop van vastgoed  ●  Aannemingsovereenkomsten  ●  Appartementsrechten en Vereniging van Eigenaren  ●  Bouwcontracten en UAV  ●  Dringend eigen gebruik  ●  Erfdienstbaarheden  ●  Erfpacht  ●  Goedkeuring afwijkende bedingen  ●  Huurdersopties, breakopties  ●  Huurgeschillen  ●  Huurovereenkomsten  ●  Huurprijswijzigingen  ●  Indeplaatsstelling  ●  Mandeligheid (gemeenschappelijke eigendom)  ●  Onderhuur  ●  Ontruiming en ontruimingsbescherming  ●  Opstal  ●  Projectontwikkeling  ●  Vastgoedbeheer en -exploitatie  ●  Vastgoedbelegging

 

De Wet Vaste Huurcontracten maakt huurcontracten voor onbepaalde tijd weer de norm

Op 11 april 2023 is het initiatiefwetsvoorstel vaste huurcontracten in de Tweede Kamer behandeld. Op 16 mei 2023 is deze initiatiefwet aangenomen in de 2e kamer.
Lees meer

Onze specialisten in Vastgoedrecht