Ga naar hoofdinhoud

act legal covers all major European business centres
AmsterdamBratislavaBucharestBudapestFrankfurtMilanPragueViennaWarsaw
Meet us at actlegal.com

Specialisten in vastgoedrecht
en ondernemingsrecht

In zaken liggen succes of falen vaak dicht bij elkaar. Eén enkele beslissing kan enorme consequenties hebben. Daarom helpen wij onze cliënten met het nemen van de beste beslissingen.

Welkom bij act FORT.

act Fort Advocaten ● Beslist beter

Laten we kennismaken

act FORT is gespecialiseerd in Vastgoedrecht, Ondernemingsrecht en de hiermee samenhangende rechtsgebieden. We adviseren en procederen voor grote (internationale) ondernemingen, middelgrote bedrijven, overheden en investeerders. Onze cliënten weten hoe het is om als één team met ons samen te werken. Zij ervaren wat onze sterke positie in Vastgoed, Retail en Hotels & Leisure hen opleveren. En zij voelen zich thuis bij onze doortastende aanpak, vindingrijkheid en gezonde dosis eigenzinnigheid. Alles wat we doen is erop gericht concrete oplossingen te bieden voor hun belangrijkste uitdagingen. We helpen ze betere beslissingen te nemen. Kunnen we iets voor jou betekenen?

act FORT maakt deel uit van act legal, een groeiende internationale alliantie van middelgrote advocatenkantoren in inmiddels 9 Europese landen.

Onze cliënten

Actueel bij act Fort Advocaten

Inflatiegekoppelde indexatie onredelijk?

We zijn nog maar net bekomen van de discussies over coronahuurkorting of er dient zich al weer een nieuwe huurprijsdiscussie aan: inflatiegekoppelde indexatie. Volgens veel huurders onredelijk, volgens verhuurders simpelweg een door de huurder na te komen contractafspraak. Hoe zit dit juridisch?
Lees meer

Inflatiegekoppelde indexatie onredelijk?

We zijn nog maar net bekomen van de discussies over coronahuurkorting of er dient zich alweer een nieuwe huurprijsdiscussie aan: inflatiegekoppelde indexatie. Onredelijk of simpelweg een door de huurder na te komen contractafspraak?
Lees meer

Franchisenemer komt onder non-concurrentiebeding uit door partner het bedrijf voort te laten zetten

Met de volledige inwerkingtreding van de Wet Franchise per 1 januari 2023 moeten ook alle non-concurrentiebedingen in franchiseovereenkomsten voldoen aan de wet.
Lees meer

Onze advocaten